Jak na věc


pedagogické lyceum střední brno paeddr. darja

Informace od pracovníků katedry:

    Projekt "Učitel v diverzifikované třídě" i na katedře pedagogiky - Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR - bližší info zde.
    Dále prosím všechny s již vyplněným zadáním v SIS, aby si překontolovali, zda toto zadání ve spolupráci s vedoucím práce vytiskli a podepsané vedoucím práce odevzdali na sekretariátu katedry. Pokud tak dosud neučinili, nechť tak učiní obratem. Děkuji. M. Strouhal
    Upozorňuji studenty, kteří plní jakoukoliv formu praxe v rámci bakalářského či navazujícího magisterského studia pedagogiky, že materiály k praxím jsou k dispozici v sekci "Ke stažení".
    Autor chce tentokrát porozumět tomu, čemu se říká předvádět se, hrát to na někoho, předstírat, klamat, čemu se říká životní divadýllka, čemu se říká udělat někomu scénu atd., a to i s výraznějším zřetelem k pedagogickým situacím a učitelské profesi. Jedna z kapitol se též věnuje metodologii výzkumu chování v této oblasti.
    Upozorňujeme na monografii dr. Strouhala, která právě vyšla v nakladatelství Grada: Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00