Jak na věc


parcialni sekundarne generalizovana epilepsie

Klíčová slova: topiramát, dlouhodobá terapie, farmakorezistentní epilepsie, parciální epilepsie, účinnost, snášenlivost.

    13 Tonicko-klonické záchvaty (grand mal) Bezvědomí s pádem Tonická křeč končetin, trupu, dýchacích svalů (apnoe, cyanosa), oči vsloup Klonické křeče, pokousání jazyka Vegetativní poruchy (tachykardie, mydriasa) Inkontinence, hypersalivace Trvání asi 2 min Postparoxysmální období - spánek, amence Riziko poranění, aspirace
    22 Léčba epilepsie: farmakoterapie Antiepileptika: 1. generace: fenobarbital, fenytoin, primidon, etosuximid 2. generace: carbamazepin, valproát, benzodiazepiny 3. generace: lamotrigine, levetiracetam, topiramat, gabapentin
    6 Klasifikace epilepsie podle etiologie Idiopatické epilepsie bez prokazatelné mozkové léze, genetická predispozice, manifestace v dětství a dospívání Symptomatické epilepsie jako projev jiného základního onemocnění Kryptogenní - předpokládaná organická léze není prokazatelná současnými vyšetřovacími metodami
    2 Epilepsie - definice Chronické neurologické onemocnění projevující se opakovanými nevyprovokovanými epileptickými záchvaty Ojedinělý epileptický záchvat reakce mozku na akutní poškození, bezprostřední a známá příčina (spánková deprivace, horečka, otrava..)


Epilepsie. Výuka zubní lékařství

    25 Léčba epilepsie : režimová opatření Zákaz řízení motor. vozidel - lze povolit po 1 roce bez záchvatů Nepít alkohol, vyvarovat se spánkové deprivaci a fotostimulaci Zákaz směnného provozu, práce ve výškách, u otáčivých strojů, s vysokým napětím, nesmí mít zbrojní a potápěčský průkaz
    20 EEG Mezi záchvaty často negativní nález (40%) Naopak asi 1% zdravé populace má epi nález na EEG Aktivační metody: hyperventilace, fotostimulace, spánková deprivace
    3 Epileptický záchvat Náhle vzniklá, krátce trvající porucha vědomí, hybnosti, vnímání, chování Porucha vědomí - kvantitativní nebo kvalitativní Abnormní motorický projev křeče ložiskové, generalizované (tonické, klonické, myoklonie) atonie automatické jednání Porucha vegetativních funkcí (např. mydriasa) Porucha chování, vnímání, myšlení, řeči
    15 Ložiskové epilepsie B. Komplexní (kvalitativní porucha vědomí - amence, obnubilace) 1. začátek jako jednoduché, následně porucha vědomí 2. porucha vědomí od počátku zmatenost, doprovodné automatizmy ( psychomotorické záchvaty ), temporální a frontální lalok C. Sekundárně generalizované parciální záchvaty


Topiramát v dlouhodobé terapii farmakorezistentní parciální epilepsie

    23 Léčba epilepsie: farmakoterapie Generalizované záchvaty: valproát, lamotrigine, levetiracetam, topiramat Fokální záchvaty: carbamazepin, valproát, lamotrigine, topiramat, levetiracetam Kontroly KO, jaterních testů valproát, carbamazepin
    26 Léčba epilepsie: epileptochirurgie Farmakorezistence - není uspokojivá kompenzace při použití 2 antiepileptik v dostatečných dávkách během 2 let Indikace hlavně u temporální epilepsie, sekundární epilepsie se strukturální lézí, prokázané epi ložisko
    7 Symptomatické epilepsie vývojové anomálie cévní mozkové příhody, arteriovenózní malformace traumata nádory (především benigní) neurodegenerativní onemocnění intoxikace, poruchy metabolizmu, alkohol záněty hypoxie, anoxie (perinatální, kardiogenní)
    18 Vyšetření u epilepsie Elektroencefalografie (EEG) Dlouhodobá video EEG monitorace Zobrazovací vyšetření CNS - CT mozku akutně, MRI mozku u každého pacienta s epilepsií odhalit event. strukturální lézi výběrově SPECT (jednofotonová emisní tomografie), PET, metabolické vyš. U 1. epi záchvatu: zánětlivé markery, biochemické vyšetření (ionty, glykémie), EKG


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00