Jak na věc


převody jednotek hustoty

Převodník jednotek conVERTER online

    Počet jednotek je opravdu velký (zde můžete používat již cca 500 jednotek), ale ty nejčastěji převáděné jsou zobrazené v následujícím seznamu "často převáděných jednotek":
     Hustota kapalných látek se dá změřit třeba hustoměrem (areometrem), což je přístroj, který se do kapaliny ponoří a na stupnici můžeme odečíst hustotu.
    1500 wattů na water horsepower, 36 wattů na koně, 81 wattů na koňské síly, 1 joule na megajoule, 21 koní na kilowatty, 2 US cup na litr , 1 newton metr na newton metr, 1 newton metr na newton milimetr, 1 newton metr na newton centimetr, 1 newton metr na kilogram force meter, 1000 arů na hektary, 500 arů na hektary, 1 ar na hektary, 30 arů na čtverečný metr, 15 námořní míle na metry


Převody jednotek hustoty

    Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na převody jednotek hustoty a výpočet hustoty, hmotnosti a objemu. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na převody jednotek hustoty a výpočet hustoty, žáci nemusí upravovat jednotky, pouze dosadí do vztahu pro výpočet hustoty. Na zelených kartičkách jsou také převody jednotek hustoty a výpočet hustoty, ale je třeba některé jednotky objemu nejdříve vhodně převést. Na modrých kartičkách jsou příklady na výpočet hmotnosti a objemu, jednotky je třeba vhodně převést. Na červených kartičkách jsou příklady zadané slovně, žák si většinou musí příklad nejprve „zmatematizovat“. Hustoty známých prvků – železo, zlato, stříbro, měď, rtuť si žáci mohou najít v tabulkách MFCHT. Hustoty ostatních látek jsou v příkladech uvedeny v závorce. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obt
    Stránka Převody.Jednotek.cz je online bezplatná služba, pomocí které můžete převádět jednotky všech možných typů. Jednoduše napište hodnotu pro převedení, symbol nebo název jednotky z které chcete převádět a na jakou jednotku chcete převod uskutečnit. Příklady jednotek, které lze převádět: mm, palce, kg, libry, cm čtereční, hektary, áry, gramy, km nebo míle za hodinu a stovky dalších jednotek!
    Hustota, zřídka označovaná také 'přesněji' jako hustota hmotnosti či zastarale měrná hmotnost[pozn. 1]) je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky. Hustota se značí: ρ [ró].
     Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše.


EDUPRAXE, s.r.o. Říčanská 989/27 641 00 Brno - Žebětín

    Stavební inženýrství rozlišuje při popisu vlastností stavebních materiálů hustotu (anglicky Particle density) a objemovou hmotnost (anglicky Bulk density). Objemová hmotnost se definuje jako poměr hmotnosti tělesa ku objemu tělesa včetně póru, mezer a dutin. Tedy objem stanovený z tzv. vnějších rozměrů. Objemová hmotnost je veličina závislá na vlhkosti materiálu. Pokud jsou póry vyplněny jen vzduchem, jedná se o objemovou hmotnost materiálu v suchém stavu. Pokud je část póru vyplněna vodou, tak je třeba vždy uvést konkrétní vlhkost materiálu.
    Hustota v jednotlivých částech tělesa nemusí být stejná, ale může se měnit. Hustota se také může měnit v čase (při studiu tuhých těles lze však závislost na čase obvykle zanedbat). Obecně je tedy hustota funkcí souřadnic a času.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00