Jak na věc


převody jednotek hustoty

Převody jednotek hustoty

    Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na převody jednotek hustoty a výpočet hustoty, hmotnosti a objemu. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na převody jednotek hustoty a výpočet hustoty, žáci nemusí upravovat jednotky, pouze dosadí do vztahu pro výpočet hustoty. Na zelených kartičkách jsou také převody jednotek hustoty a výpočet hustoty, ale je třeba některé jednotky objemu nejdříve vhodně převést. Na modrých kartičkách jsou příklady na výpočet hmotnosti a objemu, jednotky je třeba vhodně převést. Na červených kartičkách jsou příklady zadané slovně, žák si většinou musí příklad nejprve „zmatematizovat“. Hustoty známých prvků – železo, zlato, stříbro, měď, rtuť si žáci mohou najít v tabulkách MFCHT. Hustoty ostatních látek jsou v příkladech uvedeny v závorce. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obt
    Stavební inženýrství rozlišuje při popisu vlastností stavebních materiálů hustotu (anglicky Particle density) a objemovou hmotnost (anglicky Bulk density). Objemová hmotnost se definuje jako poměr hmotnosti tělesa ku objemu tělesa včetně póru, mezer a dutin. Tedy objem stanovený z tzv. vnějších rozměrů. Objemová hmotnost je veličina závislá na vlhkosti materiálu. Pokud jsou póry vyplněny jen vzduchem, jedná se o objemovou hmotnost materiálu v suchém stavu. Pokud je část póru vyplněna vodou, tak je třeba vždy uvést konkrétní vlhkost materiálu.
    Stránka Převody.Jednotek.cz je online bezplatná služba, pomocí které můžete převádět jednotky všech možných typů. Jednoduše napište hodnotu pro převedení, symbol nebo název jednotky z které chcete převádět a na jakou jednotku chcete převod uskutečnit. Příklady jednotek, které lze převádět: mm, palce, kg, libry, cm čtereční, hektary, áry, gramy, km nebo míle za hodinu a stovky dalších jednotek!


Převodník jednotek conVERTER online

    Hustota, zřídka označovaná také 'přesněji' jako hustota hmotnosti či zastarale měrná hmotnost[pozn. 1]) je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky. Hustota se značí: ρ [ró].
    Hustota v jednotlivých částech tělesa nemusí být stejná, ale může se měnit. Hustota se také může měnit v čase (při studiu tuhých těles lze však závislost na čase obvykle zanedbat). Obecně je tedy hustota funkcí souřadnic a času.
     Hustota kapalných látek se dá změřit třeba hustoměrem (areometrem), což je přístroj, který se do kapaliny ponoří a na stupnici můžeme odečíst hustotu.
    1500 wattů na water horsepower, 36 wattů na koně, 81 wattů na koňské síly, 1 joule na megajoule, 21 koní na kilowatty, 2 US cup na litr , 1 newton metr na newton metr, 1 newton metr na newton milimetr, 1 newton metr na newton centimetr, 1 newton metr na kilogram force meter, 1000 arů na hektary, 500 arů na hektary, 1 ar na hektary, 30 arů na čtverečný metr, 15 námořní míle na metry
    Počet jednotek je opravdu velký (zde můžete používat již cca 500 jednotek), ale ty nejčastěji převáděné jsou zobrazené v následujícím seznamu "často převáděných jednotek":


EDUPRAXE, s.r.o. Říčanská 989/27 641 00 Brno - Žebětín

     Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00