Jak na věc


převod hmotnostní průtok na objemový průtok

MĚŘENÍ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ

    9 Ultrazvukové průtokoměry Průtokoměr využívající Dopplerova jevu použitelný pro proudící média, obsahující částice odrážející zvuk (pevné částice nebo bubliny plynu v kapalině) průtokoměr se skládá z vysílače a přijímače ultrazvuku, které jsou připevněny na jedné straně potrubí částice nebo bubliny odrážejí zvukové vlny vysílač a přijímač ultrazvuku f, f -frekvence vysílaná a přijímaná c, v - rychlost ultrazvuku a rychlost média vysílač vysílá UZ-signál o známé frekvenci (okolo 500 khz) Uz-signál odražený od pohybující se částice je zachycen přijímačem změna frekvence přijatého signálu závisí na rychlosti pohybu částice přibližuje-li se částice k detektoru, pak platí pro přijímanou frekvenci vztah: c f = f c v vhodným zpracováním signálu lze zjistit střední rychlost průtoku Průtokoměry s vyhodnocením doby šíření UZ-signálu pracují v diferenčním zapojení UZ-signál ve formě impulsu se vysílá ve směru a proti směru proudění vyhodnocují se časové rozdíly při průchodu impulsů v obou směrec


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00