Jak na věc


přehrada tři soutěsky

Půjčovna sněžných skútrů a pásových čtyřkolek ve Špindlerově Mlýně

    „...již v roce 1934 je na protějším břehu Švýcarského údolí zřízeno koupaliště, sluneční lázně a loďkaření. Letní hosté i nedělní návštěvníci Češi i Němci používají všech těchto zařízení v hojném počtu. A odcházejí osvěženi a velmi rozradostněni. Plavba do Bítova skýtá jedinečné pohledy na lesnaté stráně a strmá skaliska, jimiž jsou břehy Dyje zde všude vroubeny. Záplava činí dojem alpského jezera…“
    Již před 1. světovou válkou se uvažovalo o zatraktivnění Podyjí, které bylo v dobových prospektech nazýváno jako „Moravské Švýcarsko“. Proto v roce 1907 Ferdinand Schmidt zpracoval projekt elektrické Podyjské dráhy (Thayatal-Bahn).
    Konečné rozhodnutí o stavbě přehrady nad Vranovem nad Dyjí učinila vláda ČSR v roce 1929, kdy byly stavbou Vranovské přehrady pověřeny tři firmy: Českomoravská stavební společnost v Praze, Pittel und Brausewetter v Brně a společnost Lanna v Praze.


Půjčovna horských elektrokol Špindlerův Mlýn - poznejte Krkonoše na kolech

    Doba výstavby Vranovské přehrady se uvádí mezi lety 1931 až 1934, přípravné práce probíhaly však již dříve (vybudování úzkorozchodné železniční tratě ze Šumné, převedení koryta řeky nad hrází, zbudování kamenolomu ve Švýcarské zátoce...). Rychlost výstavby přehrady byla na svou dobu unikátní a nemá obdobu ani v současné době. Na stavbě přehrady v průběhu hospodářské krize našlo práci více než 2500 lidí z okolí. Dílo bylo dokončeno za tři a půl roku a v roce roku 1933 se na podzim začala Vranovská přehrada napouštět vodou. Uvedena do provozu byla v roce 1934, po dokončení všech technických prací. Stala se ve své době největším vodním dílem na území Československa.
    Historie Vranovské přehrady je velmi zajímavá. V roce 2014 slaví Vranovská přehrada již 80 let od své dostavby. Její historické mezníky jsou popsány v následujících bodech:
    Výletní vláček měl vozit cestující ze znojemského nádraží údolím řeky Dyje přes Hardegg, Vranov nad Dyjí, Bítov, Uherčice až do Raabsu. Vzhledem ke změnám v roce 1918 a kvůli úvahám o stavbě přehrady na Dyji však tento projekt upadl v zapomnění.
    Společně s výstavbou vlastní přehradní hráze musela být zbudována i další díla, z nichž největšími byly mosty přes přehradní jezero u Bítova a především celá nová obec Bítov. Tato obec, která se původně nacházela na břehu Želetavky pod hradem Bítov (viz. fotogalerie "starého" Bítova), byla nově vybudována nad nedalekou zátokou Horka. "Nový" Bítov byl v tehdejším Československu první, od základu nově vybudovanou obcí . "Nový" Bítov byl vybudován i včetně veškerého zázemí (škola, kostel...).


Medové slavnosti ve Špindlerově Mlýně 2019

    Již v roce 1912 projednávala společnost Podyjské závody (Thayawerke) projekt na využití vodní síly postavením přehrady na Dyji. Druhým argumentem pro stavbu přehrady byla protipovodňová ochrana a třetím důvodem bylo využití přehrady k rekreaci. Nedostatek peněz však nedovolil projekt uskutečnit. O možné realizaci vodního díla se začalo hovořit opět až po vzniku Československa.


Letní prázdniny v Rokytnici nad Jizerou

    Brněnská přehrada (v hantecu Prigl) nebo Vodní nádrž Brno, s rozlohou 252 ha, je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Brněnská přehrada je oblíbeným místem rekreace s pravidelnou lodní dopravou místních i návštěvníků. Po obou stranách je lemována rozlehlými lesy (Obora na levém břehu, Podkomorské lesy na pravém) a nabízí tak příležitost nejenom ke koupání a vodním sportům, ale i k turistice a cykloturistice. Častým cílem výletníků je také hrad Veveří, který se tyčí na skále nedaleko Veverské Bítýšky. U hradu byl přes přehradu vybudován most pro chodce a pro cyklisty. Přehrada je využitelná celoročně a koupání je pro lidské zdraví bezpečné. Je jednou z nejvýznamnějších rekreačních oblastí v bezprostřední blízkosti moravské metropole. Na výlet mů
    © 2014 RTS spol. s r. o. Vranov nad Dyjí | Webdesign by Golden Orange | CMS by Joomla | Sitemap | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    Původně bylo záměrem vybudování více přehradních stupňů. V oblasti nynější Vranovské přehrady to měly být 2 menší přehrady, a to nad původní obcí Bítov a v místě nynější hráze ve Vranově nad Dyjí. Tímto řešením by se zabránilo zatopení původní obce Bítov. Nakonec však dostalo přednost jednodušší a levnější vybudování jedné větší přehrady ve stávajícím tvaru. Z plánu na vybudování dalších přehradních stupňů v oblasti nynějšího NP Podyjí nakonec vůbec nedošlo.


Historie rekreace na Vranovské přehradě

    Až na útlum v období druhé světové války byla vždy Vranovská přehrada jedním z nejnavštěvovanějších rekreačních letovisek v naší republice, a to především kvůli atraktivnímu prostředí, čisté a velmi teplé vodě. Postupně byla v různých místech přehrady zbudována různá rekreační střediska i zázemí pro rekreanty (včetně oblíbené lodní dopravy) a nespočet rekreačních chat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00