Jak na věc


přehled tarifů t-mobile

Přehled neintervenčních poregistračních studií

    Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem) a dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.
     = Linka je v provozu pouze v pracovních dnech. = Linka je v provozu pouze v pracovních dnech mimo prázdniny. = Linka je v provozu pouze v nepracovních dnech.
    Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili zálohy na sociální pojištění (přesný údaj vyčteme z informačního dopisu, který nám úřad pošle poštou). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.
    Tiskopis vyplníme podle Pokynů, který je součástí přehledu. Podáme jej poštou nebo osobně úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení. Pokud máme elektronický podpis nebo datovou schránku, můžeme přehled vyplnit online a odeslat elektronicky internetem. (I když máme datovou schránku, i tak můžeme přehled podat na papíře.)


Navštivte také naše další stránky

    V přehledu uvedeme zisk (rozdíl příjmů a výdajů), který jsme uvedli v daňovém přiznání. Do výdajů nesmíme zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok. Při nízkém zisku nám nevznikne povinnost platit sociální pojištění, viz Sociální poj. a nízký zisk.
    Pokud jsme byli celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti a vznikl nám nárok na výplatu dávek z nemocenského pojištění OSVČ, snížíme si za toto období vyměřovací základ.
    Oba přehledy podáme po skončení roku do konce dubna (když je to sobota nebo neděle, tak do následujícího pondělí). Když máme odklad daňového přiznání, podáme přehledy do konce července.
    Uvedeme příjmy a výdaje, které jsme uvedli v daňovém přiznání. Do výdajů nesmíme zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8791
cache: 0024:00:00