Jak na věc


předčasný odchod do starobního důchodu

Předčasný důchod je trvale snížený

    Do předčasného starobního důchodu můžeme odejít tehdy, jestliže jsme dosáhli dobu pojištění, kterou bychom museli splnit při odchodu do řádného starobního důchodu. Když například dosáhneme důchodového věku roku 2019 nebo později a chceme odejít do předčasného důchodu o tři roky dříve, musíme získat dobu pojištění, která je stanovená pro odchod do důchodu v roce 2019, tedy alespoň 35 let.
    Postupně se prodlužuje maximální doba, o kterou můžeme odejít do předčasného důchodu, a to ze 3 až na 5 let. Máme-li důchodový věk alespoň 63 let, můžeme odejít až o 5 let dříve, ale ne dříve než v 60 letech. Je-li například náš důchodový věk 63 let a 6 měsíců, můžeme jít do důchodu dříve o 3 roky a 6 měsíců dříve.
    Z takového výdělku se ale neodvádí sociální pojištění, a proto si předčasný důchod nemůžeme prací zvýšit - to budeme moci až tehdy, když dosáhneme nároku na řádný starobní důchod.
    Čím dříve do důchodu odejdeme, tím bude krácení důchodu větší - viz Výpočet předčasného důchodu. Například penze 10.000 Kč bude menší zhruba o 1.800 Kč (odchod o 3 roky dříve), nebo o 500 Kč (odchod o 1 rok dříve).


V kolika letech můžeme odejít do předčasného důchodu

    Pokud pobíráme předčasný starobní důchod a před dosažením důchodového věku si najdeme zaměstnání, můžeme výplatu přerušit. Pokud nastoupím do zaměstnání, které zakládá účast na sociálním pojištění, nejpozději do 8 dnů to oznámíme ČSSZ a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku si o obnovení výplaty důchodu požádáme. Procentní výměra předčasného starobního důchodu může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jsme po přiznání předčasného důchodu odpracovali. Stále však jde o důchod předčasný starobní. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné.
    Pokud máme nárok na důchod dříve než v 63 letech, můžeme do předčasného důchodu odejít maximálně o 3 roky dříve (než máme nárok na důchod). Týká se to zejména žen s dětmi a dále vybraných skupin zaměstnanců, například horníků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00