Jak na věc


přítomný čas prostý test

CO NÁM JEŠTĚ MŮŽE POMOCI PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO?

    Otázku vytvoříte pomocí pomocného slovesa do nebo does (třetí osoba jednotného čísla), následuje podmět, za podmětem následuje infinitiv slovesa. Před samotnou otázku můžete samozřejmě klást tázací zájmena (where, when, how…).
    Ukázali jsme si, jak se přítomný čas prostý používá. K tomu, abychom jej však mohli správně použít potřebujeme vědět, jak se správně tvoří. U každého gramatického času lze vytvořit pozitivní tvrzení, negativní tvrzení, otázku, a krátkou odpověď:
    Příklad: Czech people drink a lot of beer.  – Češi pijí hodně piva = obecně platné, pravdivé tvrzení, při kterém použijeme přítomného času prostého.
    Přítomný čas prostý, anglicky Present Simple, je jedním ze základních gramatických časů, které se v angličtině používají. Pojďme se tedy podívat, jak přítomný čas prostý v anglickém jazyce správně vytvořit v pozitivu, negativu, otázce a krátkých odpovědích a jak tento gramatický čas správně používat.


UMÍTE TO S PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM?

    Vytvoříte jej tak, že za podmět přidáte pomocné sloveso do, za něj záporku not a infinitiv slovesa. Pouze u třetí osoby jednotného čísla použijeme pomocné sloveso ve tvaru does a záporku not a infinitiv slovesa. Pomocné sloveso a záporku lze stáhnout do staženého tvaru don’t a u třetí osoby jednotného čísla doesn’t.
    Občas se mě lidé, klienti, mé okolí ptá, proč člověk jako já, který má možnost vidět do budoucnosti za pomocí výkladu karet, tak často zdůrazňuje přítomnost.
    S každým gramatickým časem se vždy pojí některá typická časová slovíčka. U přítomného času prostého to jsou například: always, usually, often, sometimes, hardly ever, never, every day, every night, every week, every year atd. Vyskytují-li se tato slovíčka ve větách, nebo byste je chtěli při Vašem mluvení použít, bude se s nimi velmi pravděpodobně používat i present simple.
    Protože pouze to, co uděláme v přítomnosti, bude formovat další vývoj. My se nemůžeme obávat dalších kroků. Samozřejmě i výklad z karet dopomůže k tomu výsledku, ale my jsme dotahovači reálných skutků. Každý sám za sebe.


Ukázky otázek s tázacími zájmeny:

    Další příklad: I wake up at 7.00 every morning, then I get up and go to the bathroom. After that I have breakfast and then… – Probudím se v 7 každé ráno, poté vstanu a jdu do koupelny. Po tom si dám snídani a pak… – Jedná se o činnosti opakující se každý den, pravidelně – klasické použítí přítomného času prostého (popis dne od rána do večera)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00