Jak na věc


pěstování konopí

Prohledejte PestujteJednoduse.cz

    Pro naše předky bylo konopí běžnou a nedílnou součástí každodenního života. Za nejstarší archeologický doklad o konopném produktu je považována keramika z Tchaj-Wanu zdobená vtlačovaným konopným provázkem, stáří bylo odhadnuto na 12 000 let. Rostliny konopí byly záměrně pěstovány před 5 000 lety v Číně, brzy se začaly používat pro výrobu papíru z konopí a morušové kůry. Do Evropy prý konopí přišlo dvěma směry z Asie.


Takže Chcete Začít Pěstovat Konopí?

    Konopí seté tzv. technické konopí, je všestranně využitelná ekologická plodina. Z konopí se dá vyrobit až 25 tisíc stoprocentně recyklovatelných výrobků. Základní využitelnou surovinou je biomasa (vlákno, pazdeří) a semeno. Stonek obsahuje rostlinnou buničinu – dřevitou část – vhodnou pro výrobu biopaliv – peletek, briket, benzínu, dřevěného uhlí, metanolu i elektřiny. Ve světě se konopné suroviny využívají v oblasti potravinářství, v chemickém a textilním průmyslu, v lékařství, kosmetice atd. V ČR se konopí seté pěstuje hlavně pro produkci krátkého vlákna k technickému využití, pro netkaný textil, papírenský a automobilový průmysl a pro stavební účely. Velmi důležité je i využití dřevité hmoty pazdeří – jak pro stavebnictví, tak hlavně pro energetické využití ve formě biopeletek a biobriket. Jsou vhodné zejména do zplynovacích kotlů na dřevo, krbových kamen a krbů. Tyto brikety jsou lisovány pod vysokým tlakem bez jakéhokoliv pojiva či jiných škodlivých látek a
    Naprosto ojedinělým produktem na trhu jsou omítatelné fasádní konopné panely o hmotnosti kolem 100 kg/m3. Jejich výroba je obdobná jako u měkkých rohoží, jen je potřeba více pojiva (asi 15%), a přidává se významný podíl konopného pazdeří pro větší tuhost (kolem 40 %). Takovýto panel je dostatečně pevný, aby se dal na venkovní fasádě zapracovat stejně jako fasádní polystyren, tzn. připevnit fasádním lepidlem či hmoždinkami ke stěně a omítnout souvrstvím tenkovrstvých fasádních omítek vyztužených perlinkou. Zde je důležité dbát na to, aby byly použity difúzně otevřené materiály pro zachování paropropustnosti celé skladby a plného využití vynikajících vlastností konopí.


Vlastnosti hlíny a hliněné produkty současnosti - 2. část

    Měkké konopné rohože o objemové hmotnosti nejčastěji 30-40 kg/m3 se vyrábí z vyčištěného konopného vlákna smícháním s pojivem, buď bikomponentním vláknem na bázi polyesteru nebo kukuřičným škrobem, kterého je ve směsi zapotřebí řádově 10%. Proti hoření je konopná izolace ošetřena retardantem, např. roztokem sody. Finální směs se tvaruje do nekonečného pásu a zapéká dohromady při cca 150°C, na konci pak řeže na standardní rozměry. Tyto rohože se vkládají do vnitřní konstrukce sendvičového typu stejně jako většina jiných měkkých izolací.
    Pěstování konopí má u nás dlouholetou tradici, v nedávné minulosti se pěstovalo až na 10 000 ha. Co o něm víme dnes? V současné době veřejnost stále vnímá konopí ne jako tradiční rostlinu s řadou využití, ale jako synonymum nebezpečné drogy. Není na čase přehodnotit naše informace o rostlině zvané konopí a změnit tuto vžitou představu?
    Většina přírodní staveb potřebuje pro svoji konstrukci větší či menší množství dřeva, které je dobré ochránit před působením plísní a škůdců, venkovní prvky rovněž před účinky povětrnosti. Velmi účinnou ochrannou se v těchto případech ukázaly nátěry konopnými přípravky.


Historie a současnost hliněného stavitelství - 1. část

    Protože tento olej ale není zcela rezistentní vůči působení UV záření, je nutné venkovní prvky dodatečně ošetřit jiným prostředkem. V tomto případě se jako ideální nabízí konopné lazurovací laky, které obsahují rovněž minerální pigmenty jako ochranu proti zešednutí působením UV záření, a dřevo je tak i v exteriéru dokonale chráněno mnoho let. Tyto laky se vyrábí v široké paletě odstínů a jejich odolnost se udává až dvojnásobná oproti klasickým lazurám.
    Další produkt, konopná semena, obsahují 30 – 35 % vysychavého oleje s vysokým zastoupením mastných kyselin, vitamín E, bílkoviny, bezdusíkaté látky, vlákninu a popeloviny. Konopný olej, získaný lisováním z konopných semen, lze využít jako motorové palivo, na výrobu nátěrů pro přírodní ochranu dřeva (viz níže), nebo ho lze využít v oblasti potravinářství a konzervárenství. Konopné semeno - nachází uplatnění v potravinářství, u rybářů a chovatelů ptactva. Pokrutiny, které zůstanou po lisování semene, se využívají jako dietetické krmivo pro hospodářská zvířata, nebo jako palivo.


Stručná historie používání konopí

    Konopné a přírodní materiály obecně zažívají celosvětově velký boom, zelenému stavitelství patří budoucnost. Trendem moderní doby je stavba domů ze zdravotně nezávadných materiálů šetrných k životnímu prostředí, jejichž výroba není náročná na spotřebu energií. Pokud i vy chcete přispět k lepšímu životnímu prostředí, zvolte si pro své stavění přírodní stavební materiály a snažte se využívat především místní suroviny, ke kterým konopí odjakživa patří.
    Konopné zdivo, někdy též konopný beton (z angl. názvu HempCrete) tvoří směs konopného pazdeří (vnitřky stonku konopí), hašeného vápna, cementu a vody. Jde o recyklovatelný materiál, který nabízí vysokou tepelnou i zvukovou izolaci. Největší výhodou je nesporně rychlost výstavby, konopný beton totiž tvrdne velmi rychle.


Jaké známe druhy konopí? Rozlišujeme tři základní rody:

    Tento přírodní materiál zajišťuje dobré mikroklima s přirozenou ochranou proti plísním, hnilobám a škůdcům a v interiérech domů vytváří zdravé prostředí. Konopí má výborně tepelně izolační vlastnosti, konopí izoluje v zimě a v létě klimatizuje, zajišťuje fázový posun vnikání tepla do objektu. Tepelně izolační a akustické vlastnosti konopí jsou srovnatelné s konvenčními izolacemi, ale odolnost proti vlhkosti a kapilární vlastnosti při odvádění vody zaručují stabilitu i v podmínkách, kdy konvenční materiály podléhají destrukci nebo dochází ke značnému snížení jejich izolačních schopností. Aplikace v konstrukcích a pracovní postupy jsou totožné s konvenčními materiály, manipulace s konopím je ale příjemná, bez nutnosti používání ochranných rukavic či respirátorů, bez nebezpečí poškození kůže nebo dýchacích cest. Nezanedbatelnou výhodou konopí oproti většině konvenčních izolačních materiálů je rovněž relativně vysoká tepelně akumulační schopnost konopí, srovnatelná např. se dřevem.
    Stejně jako ostatní přírodní materiály, také používání konopí je ve stavebnictví na vzestupu. Konopí je obnovitelná strategická plodina s tradicí pěstování v našich klimatických podmínkách a s vysokými výnosy z hektaru. Zpracování konopí na konopné vlákno a pazdeří je prováděno mechanicky, bez procesů znečišťujících životní prostředí. Konopné vlákno vyniká svou pevností, trvanlivostí a přirozenou ochranou proti škůdcům. Vlákno a pazdeří z konopí bylo dáváno do omítek ke zpevnění struktury od počátků stavebnictví, stejně jako obilné plevy, otruby a živočišná vlákna. V současné době se konopí ve stavebnictví využívá hlavně k výrobě izolací a tzv. konopného betonu.
    Vedle toho, že konopný beton je univerzálně funkční a cenově dostupný stavební materiál, je také environmentálně šetrný, jeho ekologická bilance je A+.


Carbometum - přísada pro zdravější beton

    Uplatnění nacházíme v široké škále konstrukcí, jak v novostavbách, tak ve starších domech. Konopné izolace se používají hlavně v difúzně otevřených konstrukcích, tj. skladbách prostupných pro vodní páry, které tak nikde nekondenzují a nehrozí nebezpečí narušení konstrukce či tvorby plísní. Konopnou izolaci můžete použít do podkroví, do stropu, do podlahy i na vnitřní a vnější stěny, k dispozici bývá v tloušťkách od 4 do 20 cm, které lze v případě potřeby skládat i do více vrstev.
    Konopný olej, který je základem těchto prostředků, je totiž, stejně jako celá rostlina, velmi odolný vůči plísním a škůdce odpuzuje. Je to zcela přírodní, biologicky odbouratelný produkt, vyznačující se zvýšenou odolností proti nasáknutí dřeva vodou. Tento olej ale zároveň zachovává povrch prostupný pro vodní páry a dřevo tak může dále dýchat. Vnitřní konstrukce zpravidla stačí opakovaně natřít čistým napouštěcím konopným olejem. Ten je vzhledem ke svému čistě přírodnímu složení vhodný i pro nátěry nábytku, hraček apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00