Jak na věc


pásmo apollinaire

Ostatní díla ve stejné kategorii: Suchánek Vladimír

    Batoh, můj kamarád, mě každý den doprovází do Střední školy a vyšší odborné školy v Děčíně. Můžu se na něj spolehnout, nikdy mě nenechal přijít do školy nepřipravenou a bez pomůcek. Na svém nepromokavém plášti nosí černý kabátek, který mu sluší. Oranžové a bílé pruhy lemují různé kapsy. Tak vzniká...
    Zcela zásadní pro další vývoj evropské poezie má přitom Apollinairova sbírka "Alkoholy" (1913), obsahující autorovy básně z let 1898-1913 - hned první báseň, slavné "Pásmo" je zářným příkladem výše popsaného Apollinairova (surrealistického) postupu umělecké tvorby.
    Od roku 1899 Guillaume Apollinaire žije v Paříži - tady si nachází místo domácího učitele ve šlechtické rodině, v jejíchž službách pak cestuje po rakouských a německých zemích, mimo jiné navštěvuje i Čechy (jednu svoji povídku, nazvanou "Pražský chodec", hlavnímu městu českých zemí pak v roce 1903 i věnuje).
    Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle


Rychlá orientace ve výsledcích hledání

    Vlastním jménem Wilhelm Apollinaris de Kostrowicki, francouzský básník, prozaik a dramatik polského původu, jeden ze zakladatelů moderní francouzské poezie a významný propagátor avantgardy v umění, přichází na svět 26. srpna roku 1880 v Itálii, v Římě, jako nemanželský syn A. Kostrowické, polské šlechtičny, a důstojníka sicilské armády - od roku 1887 pak Apollinaire žije s matkou (která se s Apollinairovým otcem rozchází) a bratrem v Monaku.
    Guillaume Apollinaire, "otec" moderní evropské avantgardy a moderního francouzského básnictví, umírá v Paříži brzy po skončení první světové války, 22. prosince roku 1918 na následky tzv. španělské chřipky.
    Ve vlastní tvorbě, tedy především ve vlastní poezii, Apollinaire, vychází z pocitu doby - na přelomu 19. a 20. století se mění svět a nazírání člověka na něj, Apollinaire pak tuto změnu zachycuje ve svých verších - ty samy pak procházejí proměnou: mizí klasický, vázaný verš, je ignorována interpunkce a rytmus, báseň se stává volně plynoucím proudem myšlenkových asociací (na tuto Apollinairovu metodu tvorby pak naváží především surrealisté) - Apollinaire přitom ve svých básních oslavuje moderní dobu a velikost lidské existence, schopnou tuto moderní dobu uchopit a pochopit.


Guillaume Apollinaire (Guillaume Apollinaire: Pásmo) : Suchánek Vladimír

    Digitální reprodukce volných děl na této stránce jsou přístupné jako verejné vlastníctvo (public domain). Můžete si je volně stáhnout ve vysokém rozlišení a využívat k soukromým i komerčním účelům – kopírovat, sdílet i upravovat.
    Jako umělec začíná Guillaume Apollinaire tvořit někdy na přelomu 19. a 20. století - jeho první literární pokusy, krátké povídky, začínají vycházet v pařížských literárních časopisech kolem roku 1903, zároveň se Apollinaire intenzívně věnuje tvorbě básnické (ta vyjde knižně poprvé až o několik let později).
    Po vypuknutí první světové války se Guiilaume Apollinaire přihlásí jako dobrovolník do francouzské armády, v jejíž řadách se pak účastní mnoha frontových bojů - během jednoho z nich je pak v roce 1916 vážně raněn (je zasažen šrapnelem do hlavy), po operaci a následném léčení je pak převeden do zálohy - krátce nato pak Apollinaire umírá.
    V roce 1903 Apollinaire z místa domácího učitele ve šlechtické rodině odchází a vrací se do Paříže, kde pak působí jako zaměstnanec banky, zároveň se angažuje v uměleckých (především pak literárních a výtvarných) kruzích jako kritik a propagátor nových, avantgardních postupů v umělecké tvorbě.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    V prvním desetiletí 20. století se Apollinaire postupně stává určující osobností moderní francouzské poezie a zcela zásadní postavou francouzské (potažmo evropské) umělecké avantgardy - je to právě Apollinaire, kdo uvede do širšího povědomí nový výtvarný umělecký směr kubismus, je zároveň propagátorem i dalších avantgardních směrů ve výtvarném umění - fauvismu, futurismu, přátelí se a podporuje i např. H. Rousseaua, známého představitele tzv. naivního malířství. Od roku 1912 pak Apollinaire rediguje uměleckou (avantgardní) revue "Pařížské večery".
    Batoh, můj kamarád, mě každý den doprovází do Střední školy a vyšší odborné školy v Děčíně. Můžu se na něj spolehnout, nikdy mě nenechal přijít do školy nepřipravenou a bez pomůcek. Na svém nepromokavém plášti nosí černý kabátek, který mu sluší. Oranžové a bílé pruhy lemují různé kapsy. Tak vzniká...
    Druhým zásadním Apollinairovým básnickým počinem je pak sbírka "Kaligramy" (posmrtně 1918), kde se Apollinaire stává autorem vizuálně pojatých básní (např. báseň o hvězdě má tvar hvězdy apod.).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00