Jak na věc


oxidační čísla prvků

Test pro určení oxidačního stresu

    Jedná se o test, který umožňuje rychlou kontrolu míry zatížení organismu oxidačním stresem ze vzorku moči pomocí jednoduchého a rychlého vyšetření. Tento test určuje množství malondialdehydu – MDA – v moči. MDA vzniká poškozováním buněčných membrán a je vylučován ledvinami do moče. Jeho množství signalizuje rozsah poškození buněk prostřednictvím aktivity volných radikálů. MDA se za normálních okolností v moči nevyskytuje ve zvýšené koncentraci. Výsledkem testu je tzv. barevná reakce, jejíž intenzita ukazuje míru aktivity volných radikálů.
    Volné radikály jsou skupiny molekul s přídatným negativním nábojem elektronů. Ve srovnání s nenabitými, neutrálními molekulami mají volné radikály schopnost agresivní reakce. Následkem aktivity volných radikálů vznikají škody na buňkách, často i na struktuře buněčných membrán a genotypu buněk.
    Na základě dlouhodobého výzkumu bylo dokázáno, že oxidační stres má vliv na vznik a průběh nemocí, jako je např. rakovina, diabetes, zánětlivé procesy, srdeční choroby a jiné civilizační choroby. Procesy stárnutí, které se v první fázi projevují na vzhledu kůže, mají bezprostřední souvislost se zatížením organismu oxidačním stresem. Průměrně 65 – 70 % lidí je příliš zatíženo oxidačním stresem prostřednictvím volných radikálů. Sledování vlastního stavu oxidačního stresu je důležitým opatřením smysluplné prevence zdraví.


 Podrobnosti v článku:GHS - Globálně harmonizovaný systém chemikálií 

    Označení "Oxidační látky" podle mezinárodní klasifikace GHS. Od 1. 7. 2015 platí povinnost pro všechny státy EU používat systém GHS (globální harmonizovaný systém) pro označení nebezpečných a toxických látek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8767
cache: 0024:00:00