Jak na věc


oxidační čísla prvků

L'Oréal Professionnel INOA Oxidační krém 30Vol. 9% 1000ml

    Volné radikály jsou skupiny molekul s přídatným negativním nábojem elektronů. Ve srovnání s nenabitými, neutrálními molekulami mají volné radikály schopnost agresivní reakce. Následkem aktivity volných radikálů vznikají škody na buňkách, často i na struktuře buněčných membrán a genotypu buněk.
    Na základě dlouhodobého výzkumu bylo dokázáno, že oxidační stres má vliv na vznik a průběh nemocí, jako je např. rakovina, diabetes, zánětlivé procesy, srdeční choroby a jiné civilizační choroby. Procesy stárnutí, které se v první fázi projevují na vzhledu kůže, mají bezprostřední souvislost se zatížením organismu oxidačním stresem. Průměrně 65 – 70 % lidí je příliš zatíženo oxidačním stresem prostřednictvím volných radikálů. Sledování vlastního stavu oxidačního stresu je důležitým opatřením smysluplné prevence zdraví.


 Podrobnosti v článku:GHS - Globálně harmonizovaný systém chemikálií 

    Jedná se o test, který umožňuje rychlou kontrolu míry zatížení organismu oxidačním stresem ze vzorku moči pomocí jednoduchého a rychlého vyšetření. Tento test určuje množství malondialdehydu – MDA – v moči. MDA vzniká poškozováním buněčných membrán a je vylučován ledvinami do moče. Jeho množství signalizuje rozsah poškození buněk prostřednictvím aktivity volných radikálů. MDA se za normálních okolností v moči nevyskytuje ve zvýšené koncentraci. Výsledkem testu je tzv. barevná reakce, jejíž intenzita ukazuje míru aktivity volných radikálů.
    Označení "Oxidační látky" podle mezinárodní klasifikace GHS. Od 1. 7. 2015 platí povinnost pro všechny státy EU používat systém GHS (globální harmonizovaný systém) pro označení nebezpečných a toxických látek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00