Jak na věc


ověření ičo

Komplexní služby pro váhy a vážní systémy

    1) Váhy jsou ověřovány na místě u zákazníka, pokud nevyžadují náročnější servis. V tomto případě je zdarma stálému zákazníkovi zapůjčena váha a váha zákazníka je odvezena na servis, kde je po servise ověřena a vrácena již s novým úředním ověřením. Odvozu váhy na úřední ověření do servisních prostor je využíváno i v případě, když u zákazníka jsou stísněné prostory a seřízení a vyčištění váhy na místě by bylo problematické. Toto se týká vah III třídy přesnosti.
    V případě že ověřená váha je poškozená a při opravě dojde k poškození plomb, musí být váha nově úředně ověřena, jelikož poškozením plomb je zneplatněno předchozí úřední ověření a zákazník by se v tomto případě vystavoval postihu od ČOI.
    Úřední ověření vah (cejchování vah) je pravidelně prováděno u všech vah, které se používají v obchodním styku. Při koupi nové váhy má zpravidla zákazník již zahrnuto prvotní ověření v ceně váhy a toto ověření je platné na další dva kalendářní roky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00