Jak na věc


osoby se zdravotním omezením

Vážení návštěvníci našich stránek

    Domov v souladu s § 36 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje služby osobám
    Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
    Domov je součástí horské osady Mariánská, která patří pod město Jáchymov na Karlovarsku a nachází se v příjemném a klidném prostředí.
    Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. Na svou činnost obdržel Domov z Karlovarského kraje provozní příspěvek.
    Vítejte na stránkách Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
    Od 1. 1. 2017 Domov poskytuje i sociální službu Domov pro seniory. Služba je otevřena jako pomoc Domovu pro seniory Skalka v Chebu, kde v letošním roce začne druhá etapa přestavby. Připravena bude kapacita 28 lůžek, a pokud Domov Skalka celou kapacitu nevyužije, budou volná místa nabídnuta pro zájemce z Karlovarského okresu a jeho okolí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00