Jak na věc


osobní dotazník uchazeče o zaměstnání

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

    3 JAKÉ úKOLY OČEKÁVÁTE? JAKOU MÁTE PŘEDSTAVU O SVÉ BUDOUCÍ PRÁCI? Jakou máte představu o hrubé mzdě? Při nástupu Po 3 měsících Po roce Proč se zrovna zajímáte o toto zaměstnání? Od kdy můžete nejdříve nastoupit? Jak jste se dověděl o volném místě? Hící se zaškrtněte inzerát internet úřad práce Jinak v V současné době jste (hící se škrtněte): Jaké jsou Vaše hranice práce přesčas? Zaměstnaný Nezaměstnaný Ve výpovědi Jaký rozvoj kariéry preferujete (zaškrtněte 1 možnost)? Jaké úkoly Vám vyhovují? Zaměstnaný OSVČ, živnostník Jiné Krátkobé dlouhob é detailně definované rámcově definované REFERENCI O VÁS MŮŽE POSKYTNOUT (jméno,, kontakt) U které firmy jste byl/a dosud nejspokojenější? Proč? U které firmy jste byl/a dosud nejméně spokojený/á? Proč? Co se Vám z toho všeho co znáte a umíte pařilo využít v předchozích zaměstnáních? Co se Vám z toho všeho co znáte a umíte nepařilo využít? Proč? CO POVAŽUJETE ZA SVÉ SILNÉ STRÁNKY? CO POVAŽUJETE ZA SVÉ SLABÉ STRÁNKY? Popište Vaše mimopracovní zájmy
    Výstavba hotelu Nemojanský mlýnRealizována byla rekonstrukce pokojů, přístavba restauračního zařízení, vybudování parkoviště a úprava okolních ploch. Projekt bude nadále pokračovat výstavbou fitness a tenisových kurtů.
    Také Půjčovna nářadí bude od 21.12.2018 až do 8.1.2019 UZAVŘENA. Poslední možnost vrácení zapůjčeného nářadí je dne 20.12.2018 do 15:00 hod. V případě, že zapůjčené nářadí nevrátíte do tohoto termínu, bude Vám půjčovné účtováno pouze za pracovní dny.


Dotazník pro uchazeče o zaměstnání

    1 OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno nými zákony a příslušnými předpisy. Místo pro Vaši fotografii Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu Zákona č. 256/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prosíme, povězte vlastní rukou na všechny otázky. V případě, že nelze povědět, napište NE, NEVÍM, NEUVÁDÍM. Dotazník prosíme doručit v listinné pobě na adresu společnosti KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, Neratovice OSOBNÍ úDAJE Titul Křesní jméno Příjmení Rné příjmení Datum narození Místo narození Státní příslušnost Zdravotní pojišťovna Pracovní pozice, o kterou se ucházíte: Zamyslete se v několika větách, proč máme k osobnímu pohovoru pozvat právě Vás? ADRESA Trvalé bydliště (ulice, čp., město, PSČ, tel. číslo, ) Kontaktní adresa (kam si přejete posílat korespondenci) ZDRAVOTNÍ STAV Máte nějaké zdravotní omezení? (alergie, závratě, nemoci pohybového ústrojí ap.) Požadujete vrátit Váš dotazník poštou?? Ano Jaká: Ne MÁTE ZÁPIS V T
    Uchazeč odesláním dotazníku souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje dává plně k dispozici. Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro interní potřebu společnosti MOTOR JIKOV Group a.s., k dispozici personálnímu oddělení a slouží výhradně pro účely náboru a výběru vhodných kandidátů na požadované pracovní pozice. V databázi ponecháváme zaslaný životopis po dobu 6 měsíců.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00