Jak na věc


ordinační hodiny

OGTT - test na těhotenskou cukrovku

    Společnost HealthCare Institute ve spolupráci s odbornými partnery provedla jako každoročně i v roce 2018 unikátní hodnocení českých nemocnic. V kategorii finančního zdraví se mezi nemocnicemi zřizovanými městy a obcemi Nemocnice Slaný umístila celostátně na 2. místě.
    Ambulance lékařské genetiky poskytuje genetické poradenství u rodin a jednotlivců s výskytem potencionálně dědičného onemocnění. Genetická konzultace je také součástí diagnostiky možných příčin poruch plodnosti.
    Pondělí 8.00 --- 15.30 Pouze objednaní úterý 9.00 --- 17.30 Středa 8.00 --- 14.00 Čtvrtek 8.00 --- 12.00 Pátek nepřítomna
    Komplexní gynekologická péče ambulantního typu, antikoncepční poradenství, komplexní preventivní program v gynekologické praxi, sledování průběhu těhotenství s přesahem do vysoce odborné prenatální péče.
    Pondělí 8.00 --- 15.30 Každý den pouze objednaníúterý 9.00 --- 17.30 Středa nepřítomen Čtvrtek 8.00 --- 15.30 Pátek 8.00 --- 12.00
    Pondělí nepřítomna úterý 9.00 --- 17.30 Každý den pouze objedaní pacientiStředa 8.00 --- 14.00 Čtvrtek 8.00 --- 15.30 Pátek 8.00 --- 12.00
    Pondělí 8.00 --- 15.30 pouze objednaníúterý 9.00 --- 17.30 pouze objednaníStředa 8.00 --- 14.00 pouze objednaníČtvrtek 8.00 --- 15.30 pouze objednaníPátek nepřítomen


Provozní doba gynekologického centra

    Ošetření ambulantních chirurgických případů, odstraňování kožních znamínek, šití všech typů ran, konzultace zdravotního stavu před velkými chirurgickými operacemi z oboru břišní chirurgie, cévní chirurgie, chirurgie štítné žlázy, úrazové chirurgie a bariatrické chirurgie.
    Ordinační hodiny jsou pro lepší organizaci rozděleny na hodiny vyhrazené pro akutní ošetření nemocných a pro objednané pacienty. Objednáváme pouze pacienty k velkým prohlídkám potřebným k vyplnění různých formulářů (viz níže), vzhledem k tomu, že většina těchto pacientů není akutně nemocná, prosíme o dodržování rozdělení hodin a tím zabránění šíření banálních infekcí mezi zdravou populaci.
    V našem centru poskytujeme komplexní péči pomocí všech nejnovějších poznatků v tomto oboru. Našim cílem je dát Vám co nejvíce informací a zajistit tak nejlepší péči o Vaše těhotenství a vývoj plodu.
    V případě zvýšeného rizika některého z nejčastějších genetických onemocnění, nabízíme ženám i možnost provedení neinvazivního testování. Tento typ vyšetření je založen na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00