Jak na věc


okresní soud ostrava

Popis seriálu Okresní přebor / Okresní přebor

    V uvedené dny je archiv přístupný veřejnosti jak po stránce badatelské, tak i poskytování informací, vyřizování žádostí občanů a institucí. Studium mimo uvedené úřední dny je možné pouze po předchozím schválení ředitelem archivu. Kapacita badatelny je 9 míst. Činnost badatelny je organizována na základě a v souladu s badatelským řádem jako jedním s vnitřních předpisů archivu.
    Okresní přebor / Okresní přebor online seriál ke shlédnutí zdarma - Komediální seriál z prostředí venkovského fotbalového mužstva, který mapuje jednu fotbalovou sezónu fotbalového klubu SK Houslice.(oficiální text distributora)
    Státní okresní archiv Znojmo je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Podílí se na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícím předmětu činnosti a hlavním úkolům Moravského zemského archivu na území okresu Znojmo. Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra a Moravským zemským archivem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7963
cache: 0024:00:00