Jak na věc


odvodňovací žlaby

MEA Odvodňovací plastový žlab venkovní MEAHOME 100

    Odvodňovací žlaby jsou cenné prvky v infrastruktuře, které snesou nejvyšší zátěž a téměr nepozorovaně plní své úkoly. Odvodnění je zapotřebí všude tam, kde musí srážky kontrolovaně odtékat. Po více jak desetiletých zkušenostech vyvinula naše společnost ucelený systém betonových odvodňovacích žlabů, který obstojí i v mezinárodní konkurenci. Standardní řešení ale i individuální poradenství podle specifických potřeb zákazníka přispívají k nejlepšímu řešení různých situací při odvodňování.
    Odvodňovací žlab MEAHOME 100 je vyroben z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny včetně můstkového roštu A15kN. Rozměry žlabu jsou světlá šířka 100mm, stavební šířka 114mm. Stavební výška žlabu je 79mm, délka 1000mm. Žlab MEAHOME 100 je bez spádu dna. Žlab MEAHOME 100 je pojezdový žlab o zatížení A15kN - pojízdné osobním automobilem - žlab musí být důkladně obbetonován. Odvodňovací žlab MEAHOME 100 má předformovaný odtok do dna DN 110. 


Koncovka na odvodňovací žlab Pegasus

    V podstatě rozlišujeme dvě varianty odvodnění: Bodové odvodnění Při bodovém odvodnění odtéká povrchová voda centrálně k jedinému bodu odvodňované plochy.Tato plocha musí být potom vyspádovaná k tomuto bodu. Liniové odvodnění Liniové odvodnění má výhodu v tom, že odvodňovaná plocha je dobře pojízdná, protože je vlastně rovná. Vybudování rovné plochy je méně náročné a levnější než spádování. Kromě toho je liniové odvodnění vhodné na oddělení různých ploch, jako například zámkové dlažby od betonu nebo asfaltu. Přitom můžeme použít různé typy roštů, aby byly splněné i nejnáročnější optické požadavky. Odvodňovací žlaby BGF Ploché žlaby Betonový žlab s nízkou stavební výškou a bezpečnostní drážkou. Obzvlášť vhodný na zabudování do podlahových konstrukcí. Rošty jsou zkonstruovány tak, aby betonová hrana žlabu nebyla vidět. BGF-Z Ploché žlaby Plochý b

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00