Jak na věc


odrůdy hrušní

na podzim - (otevřeno od 23. 10. 2018 do 7. 12. (do zamrznutí půdy)

    This means YOU, personally, really should weight your words SERIOUSLY w u w, and I strongly advice you to delete this written defamation z o q a of both characters and a huge group of people who do not take slander and character assassination like this easily l i v p b. I do not know which organization you have got to back you up, but if you do not care about lawsuits in the multi-million dollar range, fine, just keep on what you are doing n p k n i. If you DO care about spending x-amounts of money to try and defend this CLEARLY written libel, then take my DELETE-advice. Your “Post” is now officially taken both copies and screen-shots of and digitally stored for later use and evidence. This is just a warning. We are antifa, we do not forget. tomas.eien@gmail.com
    Zahrada se může stát útočištěm pro živočichy i v zimě. Stačí zde ponechat hromady vyřezaných větví, zdánlivě opuštěný hmyzí hotel, kameny nebo starou trávu – tam všude najdou úkryt ježci, kukly a larvy motýlů i brouků, žáby nebo ještěrky. Velkýcelý článek
    Růže jsou odolné dřeviny a bez obtíží přežijí i dvacetistupňové mrazy. Musíte však chránit místo očkování, kde je ušlechtilá odrůda naroubována na podnož – keřík se tam nad zemí rozvětvuje. Nejjednodušší je kopčení, tedy nahrnutí vrstvy kypré půdy. Pozor, zeminacelý článek
    Český i japonský křen jsou jako dva bratři z čeledi brukvovitých. Každý vypadá trochu jinak, mají rozdílné nároky, ale jedno je spojuje – při ochutnání pálí na jazyku a dávají pokrmům správný říz. Český křen Pěstování křenu (Armoracia rusticana, syn.celý článek
    Slivoně Jojo, Top taste a Jofela máme v prodeji. Stajeně i cca 20 starých odrůd jabloní na semenných podnožích (většinou špičák, čtvrtkmen a polokmen).


Pravidelný podzimní prodej v prodejně byl ukončen 7. 12. 2018.

    Prosím vás, nevíte někdo, kde by se daly sehnat kontejnerované stromky – jabloň a hrušeň ve vysokokmenu?Potřebuji to nejlépe ihned. Sháním, kde se dá, zatím žel bezúspěšně. Děkuji za odpověď.
    Poslední dobou se můžete často setkat s pojmy, jako je třeba permakulturní zahrada nebo zahrada v přírodním stylu. O co přesně jde, jsme se zeptali Marka Kvapila, který se snaží podle pravidel permakultury hospodařit a pořádá kurzy designu permakulturní zahrady.celý článek
    Shodou okolností mám na zahradě staré stromy odrůd Grávštýnské a Boskoopské – obě vynikající jak na konzum tak i na zpracování (Grávštýnské – šťáva, Boskoopské – sušení, pečení).


Pokud k nám jedete z větší dálky a chcete se ujistit, zda v prodejně máme konkrétní odrůdu, můžete se informovat na telefoním čísle prodejny 776 406 772.

    Snad je tedy zřejmé, že objektivní srovnání, jestli je lepší pěstovat staré či nové odrůdy není snadné, ba zřejmě ani možné. Nesrovnáváme, pravda, hrušky s jablky, ale… Pro současné intenzivní sady a zahrádky se zákrsky a štíhlými vřeteny je samozřejmě nesmysl zařadit do sortimentu staré odrůdy. Ty jsou z tohohle pohledu opravdu překonané. Pro náš venkov, kdyby fungoval tak jako kdysi, by zas byl nesmysl pěstovat pouze odrůdy novodobé. Staré odrůdy se hodí více na kmenné tvary, odrůdy nové nacházejí  nejlepší využití v tvaru zákrskovém, či štíhlém vřetenu.
    Školka hospodaří v Bílých Karpatech přírodě přátelskými tradičními postupy (bez umělých hnojiv, herbicidů a jiných chemických postřiků), její činnost je zaměřená především na množení a prodej:


Ovocná školka Bojkovice – Radim Pešek

    U hrušní byly ze sortimentu a z dalšího šlechtění vyřazeny drobnoplodé a příliš bujně rostoucí odrůdy. Musíme si opět uvědomit, že požadavky trhu a venkova, tedy lidí jež pěstují ovoce pro vlastní potřebu, což jsou hlavní faktory, jimž se šlechtění podřizuje, jsou úplně jiné než kdysi. Nejen trh, ale i venkov funguje jinak než v minulosti.  To co bylo kdysi bráno jako výhoda, tedy velké stromy, jež nám přinesou třeba tunu ovoce, je na dnešním venkově bráno spíše jako přítěž. Logicky, když nepočítáme možnost vypálit z ovoce kvalitní pálenku, není pro takové množství ovoce alternativa zpracování. Tady chybí to obrovské množství malých sušáren ovoce, jež byly po našem venkově hojně rozsety. Na to doplatily nejvíc právě hrušně, jejichž ovoce nevydrží dlouho. Zejména drobnoplodé, bujně rostoucí odrůdy, jejichž ovoce je ale často na sušení velice vhodné, protože obvykle mívají vyšší cukernatost než velkoplodé stolní odrůdy. Velmi oblíbené byly v našich podmínkách např. Špinka, Solnohradka, č
    ÚKZÚZ byl znovu pověřen Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro účely udělení odrůdových práv Společenství v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u vybraných druhů rostlin
    Pojmy stará či krajová odrůda ovoce jsou dnes dosti frekventované. Mnozí lidé je až nekriticky zbožňují. Jiní je považují za zcela překonané a řadí je do kategorie zvláštností a kuriozit, vhodné spíše pro sbírkové pěstování někde v genofondech, než pro reálné ovocnářství. Jaká je realita?
    V lednu se už rozbíhá nejen kalendářní, ale i zahradnický rok. Jak prakticky přispět k jeho úspěšnému startu? Některé zahrádkáře motivuje prodlužující se den k prvním pokusům s výsevy. Určité druhy zeleniny, ale i letniček se skutečně vysévají už vcelý článek


na  jaře - od rozmrznutí - cca od začátku března do konce dubna (do rašení )

    Místní a lokální typy většinou nedosahují kvality klasických odrůd, což je jeden z důvodů, proč nezískaly popularitu starých, klasických odrůd a proč  jimi byly vytlačeny. V dalším se proto zaměříme pouze na staré a krajové odrůdy.
    Obr. výše: Narozdíl od koz či ovcí lze vietnamská prasata chovat i v intezivních řezaných sadech pod ovocnými stromy nižších tvarů. Tahle sviňka byla krmena jen trávou, senem a jablky.


Integrovaná ochrana při pěstování řepky olejky

    Tyto požadavky na ideální ovoce současnosti se samozřejmě projevily a projevují při výběru vhodných odrůd do dalšího šlechtění. Většina moderních odrůd jabloní je tažena z pěti nejčastěji používaných odrůd. Jsou to `Jonathan`, `Coxova reneta`, `Golden Delicious`, `James Grieve`, `Mc intosh`. Tedy z odrůd, jež jsou chuťově vynikající, jež tvořily kdysi hlavní část sortimentu v intenzivních sadech, ale jež nejsou příliš vhodně do horších, extensivních podmínek. Vývoj ve šlechtění jde směrem k odrůdám vhodným do podmínek intenzivních sadů popř. udržovaných zahrádek, ale nikoliv do extensivních vysokokmenných sadů. (To že máme odrůdy, jež jsou rezistentní vůči strupovitosti a tedy je možno je úspěšně pěstovat bez chemie, neznamená ještě, že jsou vhodné do extensivních poměrů a horších klimaticko-půdních podmínek).
    Dále existují odrůdy místní a lokální, které byly kdysi rozšířeny v každé oblasti, často v rámci jedné vesnice. Většinou nejsou ani nikde popsány, ale svého času měly značný lokální význam. Nástup novějších, dnes bychom řekli starých klasických odrůd tyto starší typy postupně vytlačil. Ovšem v zapadlejších oblastech, třeba v bývalých Sudetech, se při průzkumech stále nachází hodně starých stromů, které i při dobrých pomologických znalostech nedokážeme odrůdově zařadit. Další oblastí, kde lze i dnes nalézt poměrně dost lokálních typů ovoce jsou Bílé Karpaty. Zde, díky podrobnému pomologickému průzkumu a znalosti obyvatel, mají své názvy a jsou dobře popsané.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Mnohé kdysi velmi populární a chutné odrůdy se přestaly pěstovat, nebo nebyly zařazeny do dalšího šlechtitelského programu třeba z důvodu příliš bujného růstu, což je případ kdysi vývozní české odrůdy hrušně `Solanka`. Jindy to bylo kvůli pozdnímu vstupu do plodnosti. To se týká např. nejlepší podzimní odrůdy jabloně `Grávštýnské`, která navíc rovněž velice bujně roste. Obecně doplatily na vývoj ve šlechtění renety, což je typ jablek vyznačující se hutnou, kořenitou dužninou, tedy vlastností u moderních jablek nežádoucí. Kdysi byly oblíbené i proto, že lépe zaháněly hlad než jemná moderní jablka. Typ kožených jablek, z nichž nejčastější je odrůda `Boskoopské, přestal být pěstovaný pro své, řekněme estetické, nedostatky. To ovšem platí pro Českou republiku, ale nikoli vždy i pro jiné státy. Jak `Boskoopské`, tak `Grávštýnské` stále tvoří významnou část tržního ovoce v německy mluvících zemích.
    Dobrý den, můj dotaz zní, lze někde sehnat roub jabloně Šálové neboli Kardinál žíhaný? Identifikovala jsem ho ze staršího atlasu, popis i vyobrazení zcela odpovídaly našemu stromu. Bohužel jsme jej pokáceli z důvodu ohrožení lidí pádem a nevzali roub a navíc neměli na co naroubovat (jsem vyššího věku a začátečník, takže jsem nabyla připravena). Tento strom byl asi 90-100 let starý a stále plodil, i když poslední asi 3 roky již neměl tu kvalitu jako celý jeho život. Děkuji za odpověd’ Nohavová 17.5.2013
    Objednávání přes eshop pro jaro 2019 bude obnoveno během ledna 2019. Prodej v prodejně v Bojkovicích je nyní ještě možný po předchozí telefonické domluvě od 10. do 13. 12. 2018.


Pověření ústavu k provádění zkoušek pro účely udělení odrůdových práv Společenství

    Důležité je pochopit ovocnářský vývoj, neboť kritéria na současné odrůdy a technologie pěstování jsou odlišná od kritérií, která platila v období řekněme klasického ovocnářství, zhruba do poloviny 20. století. Mnohé vlastnosti, které byly kdysi brané jako pozitivní, jsou dnes vnímány negativně, nebo jsou úplně nepodstatné. Jako zářný příklad můžeme uvést dobu, po kterou je schopna konkrétní odrůda plnohodnotně plodit. Dnes je to vlastnost spíše nepodstatná. (V intenzivních sadech na štíhlých vřetenech je doba obmýtí maximálně 20 let). Bujný růst a velký vzrůst, faktor kdysi vnímán spíše pozitivně, je dnes brán vyloženě negativně.  Jsou úplně jiné požadavky na vzhled, velikost i chuť ovoce.
    Tady jsou důležité naše krajové odrůdy jabloní. Je jich kolem třiceti a často pocházejí z oblastí horších klimaticko-půdních podmínek. Jsou dokonale adaptované na tyto podmínky a rozhodně by neměly upadnout v zapomnění. Jejich značná dřívější popularita musela být něčím podložena. Chutí, vzhledem, úrodností… Většinou všemi těmito faktory. To, že v současné době upadly v zapomnění, rozhodně není důkazem, že jsou špatné, spíš je to tím, že je něco špatného v nás samotných. Pouze jediná naše krajová odrůda si udržela vysokou popularitu i v dnešní době a to Jadernička moravská. Na Valašsku stále tvoří minimálně polovinu z existujících jabloní.


Sklizeň chmele v roce 2018 byla jedna z nejnižších

    Nutno ještě upozornit, že do horších klimaticko-půdních podmínek je lepší preferovat kmenné tvary stromků, štěpované na semenáči či na jiné bujně rostoucí podnoži. Výrazně tím snížíme možnost vzniku netriové rakoviny, kořeny jsou méně atraktivní pro hryzce a v neposlední řadě, ovoce ve vyšších výškách je méně napadáno – z důvodu většího proudění vzduchu – houbovými chorobami.
    Nabídka v prodejně je oproti eshopu větší.V prodeji máme oproti eshopu i větší stromy a více odrůd - polokmeny a vysokokmeny máme u někzterých odrůd také, především u třešní a hrušní, částečně i u jabloní a slivoní.
    Pojmy stará či krajová odrůda ovoce jsou dnes dosti frekventované. Mnozí lidé je až nekriticky zbožňují. Jiní je považují za zcela překonané a řadí je do kategorie zvláštností a kuriozit, vhodné spíše pro sbírkové pěstování někde v genofondech, než pro reálné ovocnářství. Jaká je realita?


Nové odrůdy tykví - časopis Flora na zahradě

    Ahoj, vím kde se sládě nachází, otázkou je kdy se to má uříznout a jak to dopravit. Další věc je že paní která strom vlastní mi sice řekla, že kdykoliv pojedu okolo, tak si mužu roub vzít, ale ani nevím jak se to dělá. No a že to jsou sládě, mi řekla ta paní, jel jsem okolo na kole žízniv a vyčerpán a popadl jablko co bylo za plotem. A říkal si, že se musím zeptat, co to je za odrůdu. Paní říkala, že strom už tam byl od jejich rodičů a paní bylo hodně po padesátce, takže odrůda opravdu původní.
    Existuje celá škála dalších typů hrušek s výhradně hospodářským využitím. Bývají to často hniličící typy, jež před zpracováním obsahují hodně pektrinů a jsou tedy nepoživatelné. Ovšem na sušení, či na mošty, nebo víno, jež se z nich dělá v německy mluvících zemích, jsou perfektní. (Hniličení je vlastně zralostní stadium, dužnina poté co začne měknout, hnědne, získává často až agarovou konzistenci a velice sladkou, zcela specifickou chuť. Obecně všechny hrušky mají větší či menší sklon ke hniličení, ale pouze u pravých hniliček je tento proces velice výrazný a poměrně stabilní, plody mohou v tomto stadiu vydržet až několik týdnů. U většiny stolních odrůd se tento proces projevuje vnitřní hnilobou, ovšem k pravému hniličícímu stadiu u nich nedochází.)
    Poskytují objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech a vhodnosti pro pěstební podmínky České republiky. Pěstitelům, zpracovatelům a dalším uživatelům usnadňují orientaci v širokém sortimentu odrůd nabízených na trhu.


17 Responses to Proč pěstovat staré odrůdy

    Úplným závěrem snad stále platné rčení. „Nezasadíš, nesklidíš.“ Samozřejmě nejen výsadba, ale i údržba dle ovocnářských zásad a následná sklizeň a zpracování. A je to právě poslední faktor, tedy možnost zpracování, který je důležitou podmínkou pro návrat vysokokmenů a starých odrůd do zahrad a do krajiny.
     Hraboši a myši jsou aktivní až do příchodu sněhu a mrazů, proto je třeba před nimi chránit sklepy nebo třeba pařeništi, kde máte založenou a uskladněnou zeleninu. Zaměřte se na prevenci – důsledně zavírejte dveře a zajistěte také větracícelý článek
    “Ušlechtilfd destile1t” je označened pro pe1lenku, ktere1 by měla bfdt cedlem každe9ho daitslete9ra. Je to vfdsledek pečlive9ho zpracove1ned velmi kvalitnedho ovoce člověkem, jenž bez mrknuted oka staved kvalitu nad kvantitu. Hručkovica Žufe1nek je ušlechtilfd destile1t a je1 bych si pře1l vedce takovfdch vfdrobců.Děkuji.


Seznamy doporučených odrůd / Přehledy odrůd

    Chuťové srovnání už bylo částečně učiněno, jakkoliv toto srovnáni nikdy nemůže být zcela objektivní. Hodnotíme totiž kvalitu a to na obou stranách. I odrůdy, jež nazýváme staré, prošly dlouhým sítem výběru a najdeme v nich opravdové chuťové špičky. Spíše záleží na chuti a preferencích jednotlivého člověka, ale dá se říci, že staré odrůdy nabízejí větší škálu chutí než ty moderní. Je to logické, neboť do moderního šlechtitelského procesu promluvilo jen několik málo odrůd. Některé typy chutí, jež jsou typické pro mnohé tradiční odrůdy, proto nové odrůdy nemohou nabídnout, a to je důvod, proč je vzájemné srovnání leckdy docela zavádějící. Pokud bychom se o ně přesto pokusili, je možné, že u jabloní by většina lidí stavěla výše sladší a chuťově leckdy výraznější moderní odrůdy. Ovšem u hrušní nebyly, co se chuti týče, staré klasické odrůdy doposud překonány.
    sládě nám letos na zahradě zničil vítr a bouřka, rozpadlo se a museli jsme ho pokácet, nicméně je to nejlepší jablko! Můj děda se ho kdysi snažil několikrát naroubovat, ale marně (už za jeho života strom vypadal, že nepřežije). Kde lze prosím tento strom najít? Informace o roubování a vhodné době bych sehnala, moc o tento druh stromu stojím. Předem Vám děkuji
    Příznivá poloha naší republiky, která má většinou mírné zimy s dostatkem srážek, umožňuje zkušeným pěstitelům zásobovat rodinu čerstvou zeleninou opravdu po celý rok. Kterým druhům ani trochu nevadí nevlídné počasí? V posledních letech bývá průběh jarního i podzimního počasí dostcelý článek


Objednávky pro posílání vyřizujeme postupně, v pořadí, v jakém přišly.  O termínu odesílání budete ještě informováni.

    No nedá mi to sem nenapsat a nepodělit se. Dnes se mi podařilo sehnat několik odkopků několika odrůd pravokořenných angreštů a jeden červený rybíz. Jedná se o opravdu letité odrůdy. Keře pocházejí z doby mezi 1. a 2. světovou válkou. Dodnes plodí a jsou chuťově velmi dobré, vlastně ochutnala jsem jen růžový angrešt. Bohužel neznám názvy, ale zajímavé je, že netrpí americkým padlím a neprosychají jako spousta moderních odrůd. Doufám, že se jim u nás bude dařit. Získala jsem je od maminky mé kamarádky. Ta mi je nabídla, když zaslechla, že sázím staré odrůdy jabloní a dalších stromů. Zahrádku získala její rodina po válce. Samozřejmě mi to nedalo a vyzpovídala jsem je, co je tam ještě původního z meziválečného období, bohužel už tam žádné jiné původní rostliny nemají. Ale myslím že ulovit hned 4 staré odrůdy drobného ovoce najednou je opravdu bomba.
    Podle přírodovědného periodika Ekolist se stromem roku stala vrba. V České republice roste dvacet jedna různých druhů. Odborníci si na nich cení schopnost zadržovat v krajině vodu, zpevňovat erozí ohrožené svahy a břehy. Slouží také jako zdroj potravy pro hmyz,celý článek
    Ostružiníky plodí na dvouletém dřevě, tedy na letošních výhonech. Ještě nyní je můžete vyvázat k opoře, případně zkrátit, pokud jsou příliš dlouhé. Na místech s opravdu silnou zimou se naopak doporučuje nechat výhony ležet na zemi a zakrýt lehkou nastýlkou.
    Na českém západě není prodejce starých odrůd, ba ani dovozce. Ideálně tedy poptejte v Uherském Ostrohu (www.prodejstromku.cz) či u Ajši v Bojkovicích, ale ten teď na jaře skoro nic nemá protože to všechno naštěstí prodal na podzim.


Chatař Chalupář | Časopisy pro volný časwww.chatar-chalupar.cz

    Úvodem je důležité ujasnit pojmy. Za staré odrůdy jsou považovány ty, jejichž vznik a hlavně rozšiřování se datuje do období před Druhou světovou válkou, po které nastává velký rozmach cílevědomého šlechtění. Mezi krajové odrůdy počítáme ty, jejichž vznik a hlavně rozšíření je datováno a umístěno do jednoho konkrétního kraje. Tedy teoreticky krajové odrůdy nemusí být vůbec staré.
    Brambory patří mezi okopaniny, další plodiny z této skupiny se v zahradních podmínkách uplatní jen zřídka. Na polích se sice pěstuje řepa cukrovka, která se v posledních sezonách také objevuje mezi zeleninovými semeny v malých hobby sériích, na její využitícelý článek
    všem doporučuji starou odrůdu gaskoňské a malináč, malináče jsou tuším dva druhy myslím ten bez výstupku u stopky, znám malináče normálně kulatého…a ten je výborný nedá se moc dlouho skladovat ale stejně se hned sní.. a gaskoňské je opravdu lahoda, svěží, chutné…štavnaté, doporučuji…..dají se sehnat v pár zahradnictví i na internetu.. v pár posledních….letos jsem obě odrůdy kupoval, májí je sousedi …staré stromy.. sklizen tak 100 kg z každého


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00