Jak na věc


odmazání bodů jihlava

Vybodování a snížení stavu bodového konta ve Zlínském kraji

     Po podání námitek na počátku vybodování, byla napadena všechna rozhodnutí, za které byly řidiči zaznamenány body do bodového hodnocení řidiče. Na základě pochybení správních orgánů a důkazů zajištěných advokátem, byla část trestných bodů následně vymazána a bylo zabráněno ztrátě řidičského průkazu v důsledku vybodování.
     Odmazání trestných bodů bylo dosaženo napadením způsobilosti blokových pokut, na základě nichž byly zaznamenány trestné body v bodovém hodnocení řidiče, celkem se podařilo dosáhnout zrušení záznamu za tři přestupky a nového stavu bodového konta na čtyřech bodech, problém s 12 body byl tedy vyřešen.
    V tomto případě, byly po podání námitek proti dosažení 12 bodů (vybodování) přezkoumány veškeré pokutové bloky, na základě kterých byly řidiči zaznamenány body. Pro formální nesprávnost byla jejich část zrušena a došlo k odmazání bodů. Finální stav bodového konta byl 6 bodů.
    Mozilla.cz nastoluje otázku Co bude se SeaMonkey? SeaMonkey není od posledního malého vydání 2.49.4 slyšet. A to bylo už v červenci. Důvodem byla migrace na novou infrastrukturu, ale také trochu nejasná budoucnost. Vývojáři řeší, zda přepsat SeaMonkey bez XULu, a nebo se od vývoje Firefoxu úplně oddělit a udržovat si vlastní fork jádra s podporou XULu.


Odmítnutí dechové zkoušky a lékařského vyšetření

     Díky efektivnímu využití kroků procesní obhajoby, nebylo přestupkové jednání prokázáno a řízení o přestupku zastaveno bez uloženého zákazu řízení a dalších sankcí jako pokuta a trestné body.
     V tomto případě byl proveden záznam trestných bodů na základě rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, klient byl vybodován a díky zkušenostem advokáta se chyby prokázaly, rozhodnutí napadeno a došlo k jeho zrušení. Výsledkem bylo snížení stavu bodového konta o 6 trestných bodů a tedy zažehnání vybodování.
    Dosažení 12 bodů v Praze, v rámci využití mimořádných opravných prostředků zrušen pokutový blok za překročení rychlosti a stav bodového konta snížen z 12 alespoň na 10 bodů, řidičský průkaz tedy klientovi nebyl odebrán.
    Po podání námitek na počátku vybodování, byla napadena všechna rozhodnutí, za které byly řidiči zaznamenány body do bodového hodnocení řidiče. Na základě pochybení správních orgánů a důkazů zajištěných advokátem, byla část trestných bodů následně vymazána a bylo zabráněno ztrátě řidičského průkazu v důsledku vybodování.


Snížení stavu bodového konta u Magistrátu města České Budějovice

    Klient byl nepříjemně překvapen, když mu byla doručena výzva k odevzdání řidičského průkazu. Díky naší pomoci jej ale odevzdávat vůbec nemusel. V průběhu řízení bylo u policie napadeno a díky profesionálně zajištěným důkazům o vadách bylo následně zrušeno rozhodnutí v blokové řízení. Celkem bylo klientovi odečteno 6 trestných bodů z bodového hodnocení řidiče.
    Weboob (Web Outside of Browsers) je sada programů pro komunikaci s webovými stránkami bez použití webového prohlížeče. Tým Debianu řešící obtěžování (anti-harassment team) oznámil ve své prosincové zprávě, že rozhodl o odstranění jednoho balíčku z Debianu. Název balíčku nebyl ve zprávě uveden. Jedná se právě o balíček weboob obsahující programy jako boobcoming, boobsize nebo wetboobs. Důvod? Název balíčku, názvy programů i ikony jsou sexistické.
    Nedostatečné zajištění přestupku ze strany policie a po doporučení správního orgánu II. stupně řízení zastaveno pro „nedostatek důkazů“ tedy vyřešení přestupku bez zákazu řízení a pokuty.
     V tomto případě, byly po podání námitek proti dosažení 12 bodů (vybodování) přezkoumány veškeré pokutové bloky, na základě kterých byly řidiči zaznamenány body. Pro formální nesprávnost byla jejich část zrušena a došlo k odmazání bodů. Finální stav bodového konta byl 6 bodů.


Překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci

    Snížení stavu bodového konta na základě úspěšného zpochybnění důkazů o přestupku, kterým měl klient dosáhnout 12 bodů. Trestné body byly řidiči odmazány, neboť jím spáchaný přestupek byl zaznamenán v rozporu se zákonem a prokázalo se tedy, že klient 12 bodů nedosáhl.
    V tomto případě byl proveden záznam trestných bodů na základě rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, klient byl vybodován a díky zkušenostem advokáta se chyby prokázaly, rozhodnutí napadeno a došlo k jeho zrušení. Výsledkem bylo snížení stavu bodového konta o 6 trestných bodů a tedy zažehnání vybodování.
     Klient překročil rychlost o více než třicet kilometrů v hodině na dálnici mimo obec. Řízení o přestupku zastaveno z důvodu pochybení nalezených advokátem při prováděné obhajobě.
     Z pohledu sankcí, nejzávažnější možný přestupek. Klient nebyl uznán vinným, neboť přestupek nebyl klientovi prokázán, řešení přestupku tedy bylo úspěšné.
    Po sedmi měsících vývoje od vydání verze 4.8.1 byla vydána nová verze 4.9 svobodné náhrady proprietárních BIOSů a UEFI coreboot (Wikipedie). Na vývoji se podílelo 175 vývojářů. Provedli 2610 změn. Přidána byla podpora pro 56 mainboardů. Podpora pro 71 mainboardů byla odstraněna. Aktualizována byla také dokumentace.


Dosažení 12 trestných bodů, řešené Magistrátem hl. m. Prahy

    Na základě naší obhajoby byly z bodového hodnocení smazány záznamy, u kterých advokát prokázal na základě své mnohaleté praxi skutečnost, že jsou nezpůsobilé. Konečný stav 3 trestné bod, 9 trestných bodů bylo klientovi odečteno.
    Vybodování, tentokrát řešené zpochybněním podkladů pro záznam trestných bodů do evidenční karty řidiče a to v rámci úřadu, který body řidiče eviduje. Nezpůsobilost pokladů pro záznam bodů řidiče byla následně potvrzena nadřízeným úřadem a vybodování klienta vyřešeno.
     Odmazání 12 trestných bodů na 0 bodů. Tento případ vybodování snad ani nepotřebuje delší komentář, byly napadeny veškeré záznamy klienta a veškeré také odmazány, tím došlo dořešení vybodování a klient si tedy užívá nové čisté bodové konto s 0 body.
    V tomto případě klient dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Klient se obrátil s žádostí o pomoc na naše specializované advokáty, kdy v rámci řešení došlo ke snížení stavu bodového konta, až na konečných 5 trestných bodů z 12 bodů, problém s vybodováním byl tedy vyřešen.


Kompletní odmazání trestných bodů na Městském úřadu Tábor z 12 bodů na 0 bodů

    Naprosto minimální hladina alkoholu, kdy se v praxi nepodařilo prokázat jízdu pod vlivem alkoholu ani požití jakéhokoli alkoholického nápoje před, ani během jízdy. Řízení o přestupku zastaveno neboť spáchání přestupku se nepodařilo prokázat.
    Přezkum vybodání již v době kdy klient pozbyl řidičské oprávnění. Stav bodového konta snížen během řízení o 4 body. Tato skutečnost vedla k okamžitému navrácení řidičského oprávnění a průkazu bez nutnosti přezkoušení či psychotestů. Klient mohl nadále naplno vykonávat své povolání obchodního zástupce.
    Kombinace dvou nejzávažnějších přestupků, první části případu věc vrácena na základě procesních pochybění správnímu orgánu I. stupně a následně dochází k situaci s nedostatkem důkazů o celém přestupkovém jednání, tedy není uložena jakákoli sankce.
     Vybodování, tentokrát řešené zpochybněním podkladů pro záznam trestných bodů do evidenční karty řidiče a to v rámci úřadu, který body řidiče eviduje. Nezpůsobilost pokladů pro záznam bodů řidiče byla následně potvrzena nadřízeným úřadem a vybodování klienta vyřešeno.


Dosažení 12 bodů u Magistrátu města Mostu a úspěšné odmazání trestných bodů.

    Klient obdržel oznámení o dosažení 12 bodů, obrátil se nás s žádostí o pomoc. Díky našemu řešení došlo k výmazu dvou záznamů za celkem 5 bodů z bodového hodnocení řidiče. V rámci řízení o námitkách v bodovém bylo napadeno hned několik pochybení policie a klientův řidičský průkaz byl díky profesionální obhajobě zachráněn.
    Sdružení CZ.NIC vydalo desktopovou verzi Tablexie. Ke stažení je balíček pro Ubuntu. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitLabu pod licencí GNU GPLv3. Tablexia je moderní vzdělávací aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností. Je určená nejenom pro děti s dyslexií na druhém stupni základních škol.
     Překročení nejvyšší povolené rychlosti o 55km/h mimo obec v přehledném, rovném úseku s více jízdními pruhy v jednom směru. Řízení o přestupku bylo zastaveno a to díky odborné právní pomoci a zpochybnění veškerých důkazů.
    Klient se na nás obrátil s námi často slýchanou větou: „Mám 12 bodů“. Na základě naší obhajoby došlo ke snížení stavu bodového konta po „vybodování“. V průběhu řízení bylo pro procesní vady zrušeno rozhodnutí v blokovém řízení za překročení rychlosti v obci a došlo k odmazání bodů řidiče. Odebrání řidičského průkazu vyřešeno!


Jízda bez příslušné skupiny řidičského oprávnění a odmítnutí dechové lékařského vyšetření

     Snížení stavu bodového konta na základě úspěšného zpochybnění důkazů o přestupku, kterým měl klient dosáhnout 12 bodů. Trestné body byly řidiči odmazány, neboť jím spáchaný přestupek byl zaznamenán v rozporu se zákonem a prokázalo se tedy, že klient 12 bodů nedosáhl.
     Zastavení řízení o přestupku a neprokázání přestupkového jednání. Na základě jednotlivých prováděných úkon odborného advokáta, nebyl úřad schopen klientovi přestupkové jednání prokázat.
    Po podání námitek, dožádání veškerých důkazů, byly tyto důkazy o dosažení 12 bodů napadeny a ze strany úřadů muselo být přikročeno k jejich zrušení. Výsledkem je odmazání 6 trestných bodů a zažehnání vybodování.
    Microsoft představil projekt Mu. Jedná se o open source UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) používané v zařízeních Surface a v hypervizoru Hyper-V. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu pod licencí BSD. Projekt Mu vychází z EDK II od TianoCore.
     V tomto případě klient dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Klient se obrátil s žádostí o pomoc na naše specializované advokáty, kdy v rámci řešení došlo ke snížení stavu bodového konta, až na konečných 5 trestných bodů z 12 bodů, problém s vybodováním byl tedy vyřešen.


Dosažení 12 trestných bodů a odmazání 6 trestných bodů

    Odmazání trestných bodů bylo dosaženo napadením způsobilosti blokových pokut, na základě nichž byly zaznamenány trestné body v bodovém hodnocení řidiče, celkem se podařilo dosáhnout zrušení záznamu za tři přestupky a nového stavu bodového konta na čtyřech bodech, problém s 12 body byl tedy vyřešen.
    Odmazání 12 trestných bodů na 0 bodů. Tento případ vybodování snad ani nepotřebuje delší komentář, byly napadeny veškeré záznamy klienta a veškeré také odmazány, tím došlo dořešení vybodování a klient si tedy užívá nové čisté bodové konto s 0 body.
     V případě tohoto klienta a jeho překročení rychlosti, bylo řízení zastaveno, pro nedostatek důkazů, které by zajišťovali šetřené přestupkové jednání. Na základě zastavení řízení byly odvráceny veškeré hrozící sankce.
    Zastavení řízení o přestupku, kdy obvinění z daného překročení rychlosti nebylo, vlivem napadených důkazu prokázáno, přestupek vyřešen bez jakékoliv pokuty a trestných bodů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00