Jak na věc


odměna členů svj

Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    Odměna soudního komisaře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Jedná se o § 12 a § 13 výše uvedené vyhlášky, kdy základem odměny je obvyklá cena aktiv pozůstalosti. Na internetu existuje řada webových portálů, které vám automaticky odměnu notáře vypočítají.
    V naprosté většině případů je nejčastější způsob používané odměny hodinová odměna, kdy hodinová sazba reflektuje odbornou a časovou náročnost poskytovaných služeb a je vždy v konkrétním případě závislá na dohodě příslušných stran. Je možné využít i další druhy odměn, kterými jsou paušální nebo mimosmluvní odměna, nebo odměna s podílem na hodnotě věci. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby. Klienti jsou vždy informováni o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00