Jak na věc


obecní úřad vilémov u šluknova

Výstava historických předmětu v sále OD 16.6.2018

    Upozorňujeme občany obce Brnířov, že dne 17. 12. 2018 bude Zastupitelstvo obce na svém pravidelném zasedání v rámci programu projednávat vyhlášku obce Brnířov č. 1/2019 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nich je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon (tj. od 22. do 6. hodiny). Pokud se tedy někdo z Vás chystá pořádat v roce 2019 jakoukoliv akci, při níž předpokládáte pokračování i po 22. hodině s hlasitou hudební produkcí či projevy účastníků narušujících noční klid, nahlaste tuto akci na obecním úřadě Brnířov nejpozději do 17. prosince 2018 do 19 hodin. Zastupitelstvo obce pak rozhodne o zařazení Vaší akce do seznamu akcí, u kterých dochází ke zkrácení doby nočního klidu.
    V obci jsou dvě restaurační zařízení (Sokolka a Chamrád). Přes obec vede značená cyklistická stezka č.6006, která je jedním z okruhů pro trekingová kola, vedoucí podhůřím Beskyd.
    První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. V současnosti má Zdelov 226 obyvatel. V obci se nachází sportovní areál s novými sportovními kabinami, koupaliště, prodejna potravin a pohostinství. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů se stoletou tradicí, FC Zdelov 1963, oddíl kopané a šipkařský klub. Mezi významné akce patří Zdelovská lávka. Do povědomí se obec zapsala především každoročně konaným rodeem, kterého se účastní až 2 000 návštěvníků.  
    V případě, že se o pořádání takové akce dozvíte po tomto termínu, je podle vyhlášky pořadatel povinen sdělit tuto skutečnost obci minimálně 1 měsíc před jejím konáním, aby mohlo zastupitelstvo obce o jejím zařazení do seznamu akcí rozhodnout na svém nejbližším zasedání.


č.72/2018 - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019

    Zaregistrovat se do Programu (Příloha č. 1 k Programu zodpodvědného nakládání s odpady) lze do 31. ledna příslušného kalendářního roku nebo do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti vyplněním registračního formuláře
    Do školy se původně chodilo do Brušperka. Vlastní škola byla zřízena po zavedení lokálního farního úřadu roku 1775. Od roku 1970 se začalo vyučovat v nové budově (nynější obecní byty). Tato školní budova sloužila do roku 1987, kdy se otevřela první etapa nynější nové školy.
    Noc z 2. na 3. března 2014 se do novodobé historie Valašska zapsala jako jedna z nejčernějších. Rozsáhlý požár zachvátil a těžce poškodil památnou budovu Libušína, navrženou legendárním architektem Dušanem Jurkovičem. Spontánní vlna veřejné podpory, jež se krátce po neštěstí vzedmula, zasáhla celou Českou republiku. Jako jedna z prvních firem se ...
    Bližší informace možno získat na Obecním úřadě Brnířov v úředních hodinách tj. ve středu od 17.00 do 20.00 hodin nebo na e-mailu : obecbrnirov@seznam.cz nebo na tel. starosty Zdeňka Šupa: 721 746 743.


Rozsvícení vánočního stromečku 2. 12. 2018

    Obec Brnířov nabízí k prodeji poslední stavební pozemek pro výstavbu RD > prodejní cena pozemku je 500,- Kč/m2, dále bude součástí kupní ceny příspěvek na zasíťování parcely ve výši 80 000,- Kč a příspěvek na administrativní služby ve výši 30 000,- Kč.
    Ze sportovního zařízení je víceúčelová hala, stadion a hřiště. Za základní školou se nachází moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Občanům slouží moderní FRY RELAX CENTRUM, ve kterém se nachází bazén s vířivkou, sauna, squashový kurt a malá víceúčelová tělocvična.
    Redakční systém WMpublic | Webdesign by - Web & Media a.s. | Podmínky používání | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Napište nám | RSS | Hlavní strana
    Nejstarším spolkem v obci je hasičský sbor z roku 1895. Tělovýchovná jednota Sokol byla založena roku1912. Elektrifikace započala roku 1928. Jako všechny obce, byly i Fryčovice vsí zemědělskou.
    Redakční systém WMpublic | Webdesign - Web & Media a.s. | Podmínky používání | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Napište nám | RSS | Úvodní stránka


Ohlédnutí za přátelským posezením s důchodci konané dne 5. 10. 2018

    První písemná zmínka o Kateřinicích je z roku 1358 jako o lénu olomouckého biskupství. Držiteli obce byli: rod z Kateřinic, Chorynští z Ledské (Ledné), Orlíkové z Lažiska, Harasovští z Harasova a Grafen Vetter v.d. Lilie. Dnešní název obce - Kateřinice - existuje od roku 1872. Více o obci
    Investiční akce projekt: "Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích" byla podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004776
    Hlavním cílem projektu je zateplení obálky bytového domu na adrese Kateřinice čp. 194, včetně zateplení stropu 2NP, střechy 2NP, střechy 1NP a výměny otvorových výplní. Výsledkem realizace akce je zejména snížení spotřeby tepla a nákladů na vytápění bytových jednotek předmětného domu a s tím související snížení ekologické zátěže. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Projekt je spolufinancován z dotačního programu MSK "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".
    Fryčovice založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Nejstarší dochovaná jmenovitá zpráva o Fryčovicích pochází z roku 1267. Součástí obce je od roku 1950 osada Ptáčník.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00