Jak na věc


obec kladno u hlinska

Otevírací doby institucí a služeb v obci během vánočních svátků

    Projektem jsme instalovali na školním hřišti přístřešek, venkovní stůl na stolní tenis, hrazdu a dopadovou plochu, lavičky a kolostav. Využití nalezne i během výuky ZŠ Urbanov.
    Vesnička Oleško patří do dřívějšího okresu Litoměřice a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Litoměřice. Obec Oleško se rozkládá asi osm kilometrů jihovýchodně od Litoměřic. Obec může být výchozím bodem do turistické oblasti Českého středohoří a Žatecka.
    Poloha u místní komunikace k Ořechovu, velikost cca 900 m2-1000 m2. Foto a návrhy dělení Zde. Zasíťování bude sdruženou investicí obce a majitelů (i budoucích)stavebních pozemků.
    Máme novou elektrocentrálu HONDA ECT 7000 PG. Centrála je záložním zdroje elektrické energie pro případ výpadku proudu, např. pro čerpání pitné vody z vrtu, ev. zdroj energie pro shromaždiště občanů v případě krizové situace.Jde o technické vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podpořené Krajem Vysočina. Foto zde.


Zubní ordinace - ošetření v době vánočních svátků

    Do účetní metodiky jsme vložili dva dokumenty věnované obsahovému vymezení nákladů a výnosů, které vychází prvotně z příslušných pasáží publikací, které jsme připravovali, s doplněním o některé záležitosti s ohledem na naše aktuální poznatky z praxe. Pokračování
    Metodický pokyn sekce lesního hospodářství k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich ne/dostupnost pro některé vlastníky lesa naleznete zde.
    Městský úřad Telč vydal dne 16.8.2018 výzvu k omezení odběrů vod v celém správním území obce s rozšířenou působností. Tedy výzva/upozornění platí i pro naší obec Urbanov. Více a podrobněji zde či na vývěsce OÚ.
     V neděli 28. října 2018 byla zasazena lípa k připomenutí významného dne. Tomuto aktu předcházela výzdoba a nasvícení pomníku padlých v 1. světové válce. Foto.
    Vážení návštěvníci našich stránek, v současné době zde provádíme úpravy, změny a doplňky. Je pravděpodobné, že dokumenty nenajdete na svých původních místech nebo se vám dočasně nezobrazí. Prosíme o trpělivost a toleranci, snažíme se, aby stránky byly přehlednější a graficky odpovídaly současným požadavkům.


20/12 2018 Vážené kolegyně, vážení kolegové

    Další parcely ke stavbě RD podle územního plánu jsou podél cesty k Žatci "za srubem", na loukách "pod srubem" . Tyto nejsou v majetku obce. Parcela "za Pavlovými" byla v 10/2017 prodána. Bližší informace u starosty. Telefon: +420 602 743 251.
    Acha obec účtuje s.r.o. je společnost autorky, lektorky a auditorky Ing. Ivany Schneiderové. Tyto stránky jsou určeny pracovníkům obcí, měst, DSO a krajů. Jejich hlavním účelem je pomoc pracovníkům ÚSC při řešení složité problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů.
    Problematikou kalamity se zabývají nejen majitelé, ale také Kraj Vysočina. Zásadní kroky k omezení škod může prosadit jen stát a příslušná ministerstva. Takto vyznělo setkání starostů obcí Urbanov, Nevcehle, Pavlova za doprovodu p. Hemzy a senátora Vystrčila s radním Kraje Vysočina, p. Hyským. Kraj se situací dlouhodobě zabývá a jedná s orgány státní správy. V září 2018 s ministrem Tomanem. Zpráva zde.
    Již 34 let stojí v obci kulturní dům. Kolaudace se uskutečnila v roce 1984. Rekonstrukcí v roce 2014-15 získala budova nové sociální zařízení a klubovnu s kompletním příslušenstvím.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00