Jak na věc


nutriční terapeut studium

Dostaňte se do formy ještě před létem. Poradíme, jak na to

    Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností se v úspěšnosti léčby řadí na druhé místo hned za klasickou západní medicínu. Nutriční medicína však na rozdíl od západní medicíny nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné chemické látky. Terapie je postavena na detailní znalosti biochemických procesů v těle, na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce.
    The aim of the programme in Nutritional Therapy is to prepare professionals in the field of clinical nutrition, who will be able to diagnose and - through a specifically devised dietary regimen - to treat major nutritional problems in various practical settings (health care, spa and sociual care facilities). They will be able to act independently in prevention for all age groups. The graduates of the programme are ready for the activities to provide nutrition in health care, prevention of disese as well as providing nutrition for the patients of all age groups.


Přírodní tipy pro zdraví, díky kterým budete fit i v zimě

    Cílem studia oboru nutriční terapuet je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízení) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci všech věkových skupin. Absolventi studijního oboru jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.
    Předsedou spolku byl zvolen kolega Bc. Martin Krobot, kterému vděčím za jeho entuziasmus, neskutečnou motivaci a trpělivost. Pozici místopředsedy obsadila má maličkost, která se bude snažit plnit svou funkci v maximální míře. :) Dále, ne jen mé díky patří Martinu Krpcovi, který nám vytvořil úžasná loga (jak můžete sami vidět)! No a v poslední řadě děkuji všem zakládajícím členům, kteří se na vzniku spolku v náročných začátcích podíleli.
    Pokračování ve studiu umožňuje prohloubení základních znalostí z 1. ročníku a lepší porozumění principům přírodní medicíny. Studenti se vzdělávají v oblasti nutriční terapie a funkční výživy, rozebírají jednotlivé složky stravy a jejich účinky, nabývají vědomosti o fungování lidského těla v odborných předmětech biologie a biochemie a učí se jak komunikovat s klientem.
    Výuka ve všech ročnících probíhá vždy 11 víkendů (v 1. ročníku sobota a neděle, v dalších ročnících pátek a sobota) během školního roku v období září – květen/červen.


Studentská asociace nutričních terapeutů

    Po udělení bakalářského titulu jsem získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jako nelékařský zdravotnický pracovník mám povinnost celoživotního vzdělávání, které zajišťuje prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností v souladu s rozvojem oboru.
    V tomto ročníku si posluchači osvojují základy bylinné i nutriční medicíny. Seznamují se s hlavními principy klasické i tzv. funkční výživy (moderní komplexní pojetí stravování člověka) a léčivým potenciálem stravy. Dále se studenti učí základní byliny Materii Medicy, jejich aplikaci i využití. Představení konceptu fytoterapie vnímáme jako nedílnou součást celostní péče o člověka, a to i u klinické nutriční medicíny, poněvadž fytoterapeutika jsou běžnou součástí nutriční praxe.


Mgr. Apolena Stellarováregistrovaný nutriční terapeut se specializací

    Ještě dnes vzpomínám na první ročník studia nutričního terapeuta. V té době se kolem nás točily ne zrovna pozitivní zprávy o budoucnosti našeho uplatnění. Ne jen z důvodu finančních, ale také by se dalo říci, že z důvodu „nenadšení“ jiných zdravotnických pracovníků z pozice nutričního terapeuta v nemocnicích. Ačkoli jsme zdravotnické povolání, ne jednou jsem od lékaře slyšela, že jsme vlastně v nemocnicích k ničemu. Co k tomu dodat. Smutné a poněkud ubohé podkopávat a demotivovat mladé studenty a vlastně i samotné povolání nutričních terapeutů (abych všechny „neházela do jednoho pytle“, byli i lékaři, kteří nás maximálně podporovali a předali nám cenné zkušenosti). Krom toho nám ke všem negativním postojům poměrně pravidelně během studia opakovali, že uplatnění bude opravdu těžké a jestli se nám to někde podaří, tak za velmi málo peněz.
    Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je Vám místo v kurzu garantováno). Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen.
    Studium probíhá v Praze. Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.
    Po neskutečných peripetiích se nám to podařilo - společně s kolegy jsme založili Studentskou asociaci nutričních terapeutů (SANT)! Zajímá vás, jaké jsou naše vize a cíle a co nás k tomu motivovalo? Tak si ve zkratce můžete přečíst o tom, jak vznik SANT souvisí se studiem a samotnou profesí nutričního terapeuta a nutričního specialisty.


Nutriční terapeut Active Studio, Praha

    První ročník je přípravným ročníkem pro nadcházející studium. Zájemci mohou po ukončení prvního ročníku pokračovat ve studiu oboru Klinické naturopatie nebo jednoho z jejích podoborů – Klinické nutriční medicíny či Západní fytoterapie.
    V roce 2012 jsem získala bakalářský titul v oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze. Následně jsem pokračovala navazujícím magisterským studiem v oboru nutriční specialista na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem získala magisterský titul v roce 2014.
    Kurzy jsou proto vhodné také pro všechny, kteří se tímto oborem nechtějí přímo živit, ale chtějí vědět, co nakupovat, jak vařit, chtějí si umět sami bez pomoci odborníka sestavit základní plán příjmu důležitých živin a kvalifikovaně poradit své rodině, přátelům a známým.
    Absolvováním navazujícího magisterského studia jsem získala specializovanou způsobilost k realizaci preventivních i terapeutických intervencí ve výživě dětí a komunitní nutriční péči.


Nutriční terapeut NutriAcademy, s.r.o., Brno

    Naší předností je vysoká odbornost, tradice v oboru, vlastní publikační činnost a moderní přístup. Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní. Učíme lidi udělat si svůj názor.
    Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.
    30.3. 2016 byl náš spolek právně potvrzen a zapsán do spolkového rejstříku jako Studentská asociace nutričních terapeutů, z.s. Od této chvíle začínáme působit pro budoucnost ne jen studentů nutriční terapie a nutričních specialistů, ale i pro budoucnost našeho povolání. Prostřednictvím vztahů mezioborových a vztahů s již existujícími výživovými a zdravotnickými institucemi a společnostmi bychom rádi zvýšili povědomí o nás a o významu naší profese. Chtěli bychom také zvýšit kvalitu studia nutričních terapeutů a nutričních specialistů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a tím prosadit potřeby a zájmy budoucích studentů. Našim cílem bude také laická veřejnost, pro kterou budeme pořádat různé akce zaměřené na výživu v souvislosti se zdravím a nemocemi.


Aby pohyb nebyl utrpením: Víte, jak si poradit s bolavými klouby?

    V poslední době se oblast klinické nutriční medicíny a výživy rozšiřuje o tzv. funkční výživu, která je součástí konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Na základě intenzivních vědeckých výzkumů se dostává do popředí i obor nutrigenomiky – metodologie, zaměřené na objasnění souvislosti mezi stravou a geny. Tento specifický obor se zabývá složitými vztahy mezi výživou molekul, genetickými polymorfismy a biologickým systémem člověka jako celku. Objasňuje, jak pomocí zdravé výživy optimalizovat zdraví člověka.
    Součástí prvního ročníku studia je i získání praktických dovedností v rámci manufaktury (výroby bylinných krémů, mastí, sirupů, tinktur atd.) a aromaterapie. Studenti si osvojují základy biologie a biochemie člověka, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu.


Pracoviště podílející se na výuce

    V základním rekvalifikačním kurzu Poradce pro výživu, jakož i ve všech našich dalších rekvalifikačních a nástavbových kurzech, klademe velký důraz na praktickou část výuky, kterou vedou odborníci z řad vysokoškolských pedagogů a profesionálních poradců a koučů s dlouholetou praxí. Po základním kurzu Poradce pro výživu (představte si, že je to něco jako základní výživářská škola), velmi doporučujeme rekvalifikaci Life style kouč (výživářská střední škola), kde se pracuje nejenom s výživou, ale také s lidskou psychikou, která zdravý životní styl, hubnutí a život vůbec vždy nutně doprovází. Dále také nabízíme rekvalifikaci Lektor zdravého životního stylunebo Laboratorní akademii – vyšetření krve mikroskopicky (výživářská vysoká škola). Školení mikroskopických technik probíhá v naší privátní akreditované laboratoři v Náchodě. Akreditaci již vlastníme přes 20 let. Jsme vzdělávací společnost s nejširší nabídkou oborového akreditovaného studia v republice. Vlastníme certifikát kvality I
    Od té doby uplynuly přibližně 4 roky a já můžu říci, že vidím neskutečné pokroky. Pokroky v tom, že nás lékaři začínají brát vážně a chápou význam našeho postavení ve zdravotnickém zařízení. Pokroky také v tom, že nutričního terapeuta nemusíte najít pouze v nemocnici, ale také například v domově důchodců, v lázních, ve vlastní poradně a dokonce i ve školních jídelnách! A tím hlavním a pro nás obrovským pokrokem je vznik Studentské asociace nutričních terapeutů!
    Ve čtvrtém a pátém ročníku se studenti zdokonalují v nutriční terapii, učí se aplikovat vhodnou suplementaci, osvojují si vyšetřovací metody jako je irisdiagnostika, analýza obličejových znaků, zabývají se dalšími terapeutickými metodami jako jsou tkáňové soli, orientují se ve farmakologii, patologii, symptomatologii a diagnóze.


Přehled studijních programů a oborů (akreditační databáze)

    Nutriční medicína příznivě ovlivňuje léčbu různých onemocnění úpravou stravovacích návyků a životosprávy vypracováním přesných klinických programů za pomoci vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, a to ve specifických kombinacích, založených na výzkumech a klinických studiích.
    velice nás těší, že jste navštívili stránky společnosti NutriAcademy, s.r.o., tedy Akademie výživy a sportu®. NutriAcademy, s.r.o. je prestižní vzdělávací společnost působící v oboru lidské výživy a life style. Naše vzdělávací Akademie je nejlepší v oboru v České republice, expandujeme také do zahraničí a školíme i v angličtině a němčině. Naším cílem je vzdělávat a vychovávat poradce, kteří budou poskytovat své služby na profesionální úrovni.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00