Jak na věc


non-hodgkinův lymfom příznaky

Diagnostika při onemocnění lymfomem

    Biochemické změny při diagnóze NHL mohou být: vysoké CRP, hyperurikémie a hyperfosfatémie. Důležitou informaci o velikosti nádorové masy dává hladina enzymu laktátdehydrogenázy v krvi.
    První skupina se nazývá agresivní ne-Hodginovy lymfomy, které se vyznačují rychlým průběhem, způsobují již od začátku řadu potíží a musí se urychleně začít léčit. Dobře reagují na léčbu chemoterapií a zářením.
    V průběhu onkologické léčby sleduje pacienta v domácím prostředí. Řeší sociální problematiku pacienta a jeho rodiny. Očkování dětí po ukončení léčby probíhá v očkovacích centrech.
    Všechny buňky zdravého organismu mají svoji funkci a slouží organizmu jako celku. Může se však stát, že na nějaký podnět buňka začne reagovat „nenormálně“, vymkne se kontrole celého organizmu, ztratí původní funkci, množí se a poškozuje své okolí. Tomuto stavu se říká odborně maligní zvrat buňky. Většinou si tělo s takovouto změněnou buňkou poradí a pomocí svých obranných prostředků ji zlikviduje, ale pokud obranné mechanismy selžou, vznikne nádor.


Non-Hodgkinův lymfom - rakovina lymfatických uzlin

    vyšetření založené podobně jako běžné RTG vyšetření na zobrazení pomocí rentgenových paprsků, je však mnohem podrobnější a umožňuje  vytvoření trojrozměrného obrazu orgánů lidského těla.
    Jedná se o obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému. Buňky lymfatického systému se nekontrolovaně množí – postižená uzlina, nebo skupiny uzlin se začnou zvětšovat, a co je důležité, přestávají sloužit organizmu jako celku a ztrácejí své původní funkce. Protože je lymfatická tkáň přítomna v celém těle, může nemoc postihnout i jiné orgány mimo uzliny. Kromě uzlin bývá nejčastěji postižena kostní dřeň, játra, slezina, plíce, kosti, zažívací trakt, ale může to být  také kůže, varlata, ledviny nebo centrální nervový systém (mozek a mícha).
    Role praktického pediatra je základní v prvotní diagnóze, kdy praktický lékař poprvé pomyslí na možnost této choroby a odesílá pacienta k vyšetření do hemato-onkologického centra. Varovnými příznaky jsou rychle se zhoršující celkový stav dítěte se zvětšujícím se břichem, výrazná dušnost, otok hlavy a krku se zvýšenou náplní krčních žil.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00