Jak na věc


non-hodgkinův lymfom příznaky

Diagnostika při onemocnění lymfomem

    Jedná se o obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému. Buňky lymfatického systému se nekontrolovaně množí – postižená uzlina, nebo skupiny uzlin se začnou zvětšovat, a co je důležité, přestávají sloužit organizmu jako celku a ztrácejí své původní funkce. Protože je lymfatická tkáň přítomna v celém těle, může nemoc postihnout i jiné orgány mimo uzliny. Kromě uzlin bývá nejčastěji postižena kostní dřeň, játra, slezina, plíce, kosti, zažívací trakt, ale může to být  také kůže, varlata, ledviny nebo centrální nervový systém (mozek a mícha).
    Non-Hodgkinův lymfom je vážné nádorové onemocnění lymfatického systému. Příčina vzniku zatím není jasná. Nemoc postihuje všechny věkové kategorie, muži jsou však postiženi dvakrát více než ženy.
    Základní informace přináší klinické vyšetření nemocného dítěte a zobrazovací vyšetření (rentgenový snímek hrudníku, sonografické vyšetření periferních lymfatických uzlin, břicha a malé pánve). Krevní obraz bývá normální. Anémie, výrazná leukopenie a trombocytopenie doprovází pokročilý lymfom s masivní infiltrací kostní dřeně (přibližně 10% dětí).
    Biochemické změny při diagnóze NHL mohou být: vysoké CRP, hyperurikémie a hyperfosfatémie. Důležitou informaci o velikosti nádorové masy dává hladina enzymu laktátdehydrogenázy v krvi.


Non-Hodgkinův lymfom - rakovina lymfatických uzlin

    Lymfomy patří díky současným postupům k léčitelným nádorovým onemocněním.  Léčba spočívá v kombinaci protinádorové chemoterapie a v některých případech radioterapie. Někdy je součástí léčby i takzvaná imunoterapie. V imunoterapii jsou používány léky, jejichž působení proti nádoru spočívá v součinnosti s vlastním imunitním systémem. Druh a intenzita léčby (druh léků, jejich dávka, počet cyklů chemoterapie, dávka záření) závisí na typu lymfomu a také na  stupni pokročilosti (klinického stadia) nemoci, celkovém tělesném stavu a věku pacienta.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00