Jak na věc


nejstarší hráč nhl v historii

V Sýrii objeven možná nejstarší portrét Panny Marie na světě

    V každém případě je velkým štěstím, že slavné fresky byly brzy po svém objevení z kostela odstraněny a nyní jsou uchovávány v Galerii Yaleovy univerzity v New Havenu. Osud starověkých památek na území obsazeném Islámským státem je totiž nyní velmi nejistý.
    Kostel v Dura-Európos byl objeven před druhou světovou válkou, ovšem teprve nedávno se svět dozvěděl více o jeho vzácných freskách. Tím nejzajímavějším je obraz ženy u studny, objevený v malé křtitelnici. Identita ženy na obraze je neznámá, avšak někteří se domnívají, že by mohlo jít o Samaritánku, s níž Ježíš podle Janova evangelia vedl obsáhlý náboženský rozhovor u studny. Profesor Michael Peppard je však jiného názoru. Podle něj je to Panna Marie v momentě Zvěstování Páně, kdy jí archanděl Gabriel oznamuje, že počne Syna Božího. 
    Jak Peppard vysvětluje, zobrazení této události v kostele v Dura-Európos nevychází z Lukášova evangelia, nýbrž z Jakubova protoevangelia, což je apokryfní spis z 2. století, který pojednává o životě Marie až do narození jejího syna Ježíše. Píše se v něm, že “Marie vzala džbán a šla pro vodu, když tu uslyšela: ,Buď pozdravena, milostí plná! Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami.’ Tu se začala rozhlížet, aby zjistila, odkud vychází ten hlas.” 


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00