Jak na věc


nconzo brno registrace

Seznam doporučené literatury a zdrojů

    Kabatova metoda vznikla kolem r. 1960. Tuto metodu lze použít jen u člověka, který není mentálně postižený a má ze svého dětství zažité normální pohybové vzory. Pacient musí při cvičení spolupracovat. Metoda je založena na myšlence probuzení svalové aktivity z periferie. Jde o metodu, která má široké indikační možnosti. Dá se využít prakticky ve všech medicínských oborech. Je velice variabilní. Využívá techniky facilitační i relaxační. V terénu má velmi dobré výsledky.
    "Etické principy pro fyzioterapeuty" byly vypracovány v souladu s "Etickým kodexem" WCPT a byly schváleny výkonným výborem Unie rehabilitačních pracovníků dne 12. 06. 1992 Přepracovány a schváleny Sjezdem Unie fyzioterapeutů ČR dne 26. 01. 2002 jako "Etický kodex fyzioterapeuta".
    Účastníci vzdělávacích akcí na rok 2018 si zajišťují ubytování sami na základě závazné objednávky na e-mailu recepce@nconzo.cz, připadně na tel. 543 559 151. Při rezervaci je nezbytné uvést číslo a název akce.
    Česká asociace Ergoterapeutů. Etický kodex ergoterapeuta. Česká asociace ergoterapeutů. [Online] 20. 2 2009. [Citace: 20. 2 2009.] http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageID=1


Fyzioterapeutické a ergoterapeutické metody a postupy

    V současné době v České republice přibývá pacientů se sekundárním lymfatickým otokem vzniklým zejména po onkologické léčbě. Vzniká tak zvýšení požadavku na zajištění léčebně preventivní péče o tyto nemocné. Mezi současná častá závažná onemocnění patří onemocnění nádorová. V České republice je nádorovým onemocněním během svého života postižen přibližně každý třetí občan. Nejčastějšími nádorovými onemocněními jsou nádory plic, nádory prsu, kolorektální karcinomy, nádory gynekologické a kožní. Léčba je velmi náročná a bývá provázena řadou komplikací. Jednou z nich je sekundární lymfedém, který nejčastěji u onkologicky nemocných vzniká po operacích. Často je pak postižení nevratné a léčba lymfedému vyžaduje celoživotní péči a dispenzarizaci pacienta. Terapie sestává ze tří nedílných součástí: lymfodrenáže manuální a přístrojové, speciálního systému bandážování se zesílenou kompresí a léčebné tělesné výchovy.
    Cílem certifikovaného kurzu je připravit ergoterapeuta k poskytování ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami. Zkušenosti ukazují, že tato práce má svá specifika a její systém vyžaduje odborné školení. Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami je významnou složkou léčby. Ergoterapeut je součástí multidisciplinárního týmu. Výsledky spolupráce s lékaři, psychology a dalšími terapeuty poskytují informace, které dávají ucelený obraz onemocnění. Týmová práce umožňuje zkvalitnění ergoterapeutické péče o pacienta.
    Ergoterapie je léčba osob s fyzickým a duševním onemocněním nebo disabilitou, která prostřednictvím specificky zvolených činností umožňuje osobám dosáhnout maximální funkční úrovně a soběstačnosti ve všech aspektech života.


Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

    Vážení hosté, dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 9. 2018 bude změněna provozní doba recepce. Zaměstnanci recepce Vám budou nyní k dispozici každý den od 6:00 do 22:00 hodin. Žádáváme Vás, abyste v případě využití ubytovacích služeb přizpůsobili svůj příjezd provozní době recepce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00