Jak na věc


nařadí lukovský hodonín

Firma má tyto hlavní směry činností:

    Technologie vrtání neumožňuje plně kontrolovat únik chladící vody. V cenách není počítáno s náklady na dopravu, likvidaci odpadu, pomocná lešení a elektrickou energii.
    Zobrazit příspěvky za předchozí: Všechny příspěvky1 den7 dní2 týdny1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rok Seřadit podle AutorČas odesláníPředmět VzestupněSestupně
    Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóruNemůžete odpovídat v tomto fóruNemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóruNemůžete mazat své příspěvky v tomto fóruNemůžete přikládat soubory v tomto fóru
    Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydá- vání i při vracení stroje a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).
    Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.


Zápis u KS v Brně, oddíl C, vložka 28768

    Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z obchodních vztahů, vzniklých na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to případně ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Volba druhu řízení, zda jediným rozhodcem dle zásad spravedlno
    Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky) v případě překročení 24h lhůty půjčení

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00