Jak na věc


několikanásobný přívlastek

Podstatné jméno s předložkou s není složkou podmětu

    Jestliže je složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu muž. živ., ať v čísle množném, či jednotném, v přísudku je nutné užít měkké -i: Richard, Eva a vypůjčená štěňata zničili babiččiny záhony. Zdravotní sestry a muž z čekárny pomohli zraněnému do ordinace. Veselá vdova a její nápadníci zakončili operetu společnou árií.
    Shodu můžeme řídit i podle bližšího jména: Program večera zkritizovalo obecenstvo i odborná porota. V novinách byla pochválena města a jejich starostky. Opravena byla pobořená hradiště i tvrze. Na jubilejním plese tančila prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.
    Druhou možností je řídit shodu podle první – přísudku nejbližší – složky podmětu: Za nehodu nesly odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města. K dalším pohovorům byla vybrána Jana Jarská a Josef Papeženec. Ze zábavy zmizela Gabriela, Irena, Šárka i Pavel. Charitativní akci sponzorovaly akciové společnosti a zastupitelé města.
    Jestliže podmět obsahuje alespoň jedno jméno rodu muž. živ., v příčestí píšeme měkké -i: Maličcí amazonští papoušci a čerstvě narozená opičí mláďata přilákali do zoo tisíce návštěvníků. Krásné modelky, úspěšné moderátorky a nadějní novináři se sešli na benefiční akci. Stromečky, hvězdy a sněhuláci byli namalováni na mnoha vánočních přáních.


Přísudek předchází několikanásobnému podmětu

    Jestliže jsou jednotlivé složky několikanásobného podmětu v čísle množném, je obvyklejší shoda podle bližšího jména: Místní báchorky vyprávěly (i vyprávěli) stařenky se stařečky. Ulicemi se řítila (i řítily) auta s motocykly.
    Jestliže přísudek předchází podmětu a jména jsou v čísle jednotném, je obvyklejší shoda podle podstatného jména, které je nejblíže přísudku: Ve večerních hodinách odcházela (i odcházeli) Zina s Evženem pozorovat první hvězdy. Za jabloní stálo (i stáli) děvče s bernardýnem.
    V některých případech podstatné jméno v 7. p. není složkou podmětu, ale je ve větě příslovečným určením: Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodily ve střelbě z kuše (= dívky soupeřily s chlapci) × Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodili ve střelbě z kuše (= dívky a chlapci závodili společně).
    Předchází-li přísudek podmětu, máme dvojí možnost, čím řídit shodu. Řídíme ji buď pravidlem o přednosti rodů (viz bod 2.1 a bod 2.2), nebo shodu určuje to podmětové jméno, které je nejblíže přísudku. Bližší podmětové jméno pak v těchto případech stanoví rod a číslo příčestí: V porotě zasedla Ema Lhotecká a Jiří Jach. U vrátek postávalo dítě a jeho otec.


Podmětem jsou jména rodu středního

    Zvláštním případem je typ podmětu, který je rozvit předložkovým tvarem s významem doprovodu (ženy s muži, Petr s Jindřiškou). Jde o situaci, v níž jsou složky několikanásobného podmětu významově rovnocenné, ale formálně nikoli. V takových případech se připouští shoda dvojí – podle jména v 1. pádě, nebo se podmět chápe jako několikanásobný a platí pravidla uvedená v bod 1.1 a bod 1.2, tedy pravidla o přednosti rodů.
    V případě, že součástí několikanásobného podmětu není jméno rodu muž. živ., ale jméno rodu muž. neživ., ženského či středního, píšeme v přísudku -y: Lány polí, statek a dvě stodoly patřily sedláku Hradílkovi. Psací stroj, násadky a pera byly pokryty prachem. Pohoda, klid a relaxační koupele byly nedílnou součástí Petrova pobytu v lázních. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmen a Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.
    Jestliže jsou všechna podstatná jména v podmětu rodu středního v množném čísle, je namístě koncovka -a: Auta a jiná motorová vozidla se řítila z kopce nepovolenou rychlostí, pronásledována policejní sirénou. Kuřata a housata byla prodána za symbolickou cenu sousedce. Všechna stavení i zvířecí obydlí byla zahalena hustou mlhou.
    Shoda podle podstatného jména v 1. pádě: Dívky s chlapci tančily až do rána. Julie s Kamilem zmizela v polích. Divoká prasata s bažanty se řítila na návštěvníky lesa.


Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

    V případě, že podmět tvoří jména rodu středního a alespoň jedno je v čísle jednotném, v příčestí píšeme -y: Housata a kotě se honily na dvorku. Auta a jízdní kolo byly zaváty listím. Skladiště i všechno nářadí byly prodány za nízkou cenu. Moře, pohoří, skaliska i celé pobřeží byly zaplaveny přívaly dešťů.
    Tvoří-li složky několikanásobného podmětu dvě stejná podstatná jména a každé z nich je rozvito jiným shodným přívlastkem (česká strana a německá strana), první podstatné jméno se obvykle vypouští (česká a německá strana). V případě, že podmětová jména jsou v j. č., je přípustná shoda dvojí (bez ohledu na pořadí podmětu a přísudku), přičemž tvar mn. č. chápeme jako základní: Česká a německá strana přistoupily (i přistoupila) na návrh spolupráce. Zahraniční a tuzemská firma zpracovaly (i zpracovala) podklady k fúzi. Domácí i hostující mužstvo byly rády (i bylo rádo), že zápas skončil remízou. K podpisu deklarace přistoupily (i přistoupila) česká a slovenská strana. Rozšíření poboček v asijských státech schválily (i schválilo) tuzemské i zahraniční představenstvo korporace.


Podstatná jména jsou v čísle množném

    Jestliže jsou v podmětu jména rodu muž. neživ. nebo ženského (nikoli však jména rodu muž. živ.), píšeme v přísudku tvrdé -y: Létající talíře a další atrakce kroužily noční oblohou. Dívky i jejich matky byly rády, že to tak dopadlo. Burzovní společnosti a nejznámější akcionářky byly tématem novinového článku. Evropské státy a mocnosti jihoamerického kontinentu se sešly u kulatého stolu.
    Řídíme-li se pravidly o přednosti rodů, kterým se věnoval předchozí výklad, připomeňme, že mužský rod životný má přednost před všemi ostatními rody, a je-li složkou podmětu alespoň jedno jméno rodu muž. živ., v přísudku píšeme měkké -i: Za nehodu nesli odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města. K dalším pohovorům byli vybráni Jana Jarská a Josef Papeženec. Ze zábavy zmizeli Gabriela, Irena, Šárka i Pavel. Charitativní akci sponzorovali akciové společnosti a zastupitelé města.
    Uvedená dvě pravidla se vztahují jak na podmět několikanásobný v množném čísle, tak na podmět několikanásobný v jednotném čísle i na podmět skládající se ze jmen v různém čísle.


Podstatná jména jsou v čísle jednotném

    Není-li podstatné jméno rodu muž. živ. složkou podmětu, ale jsou jím jména rodu muž. neživ. nebo ženského, mají přednost před rodem středním – shoda se řídí jimi, v přísudku píšeme tvrdé -y: Program večera zkritizovaly obecenstvo i odborná porota. V novinách byly pochváleny města a jejich starostky. Opraveny byly pobořená hradiště i tvrze. Na jubilejním plese tančily prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.
    Přísudek je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený. Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné (sponové) sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem.
    Shoda jako u několikanásobného podmětu: Dívky s chlapci tančili až do rána. Julie s Kamilem zmizeli v polích. Divoká prasata s bažanty se řítili na návštěvníky lesa.
    Je-li složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu muž. živ., shoda se řídí jím, a v přísudku proto píšeme měkké -i: Muž a žena stáli poněkud bezradně před obchodním centrem. Klára, Daniela, Tereza a Hanuš se začali pohupovat v rytmu. Český prezident a anglická královna byli vyzváni zástupci ostatních států k slavnostnímu projevu.
    Několikanásobný přísudek stojí na pomezí mezi větným členem a souvětím souřadným, za několikanásobný větný člen se zpravidla považuje tehdy, pokud není rozvitý:


Několikanásobný podmět s předložkou s (otec s matkou)

    Zpěvačka Věra Špinarová zazpívala 4. prosince 2013 ve stříbrském kulturním domě. Už počátek předprodeje znamenal úspěch, o vstupenky byl zájem už tři měsíce dopředu. Diváci svou přízeň také dali zpěvačce najevo velkým potleskem, řady lidí i vstávaly, všichni vyjadřovali své sympatie a obdiv..
    Není-li složkou podmětu jméno rodu muž. živ., v přísudku píšeme tvrdé -y: Hrad a celé město pod ním byly dědičným lénem knížete Spytihněva. Itálie a Česko se dohodly na mezinárodní spolupráci. Evropský parlament a Evropská rada hlasovaly o unijním rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas byly oceněny za kulturní projekt. Kolegyně a její dcera pekly koláče už od rána. Garáž i auto byly zničeny povodní. Rakousko a Polsko přistoupily neprodleně k jednání. Štěně a morče zůstaly v bytě úplně samy. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmen a Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00