Jak na věc


náhlá bolest kloubu na palcích u rukou a fleky na

Náhlá srdeční smrt

    Nejúčinnější prevencí náhlé srdeční smrti je prevence srdečních chorob, tedy např. boj proti kouření, obezitě, sedavému životnímu stylu, léčba vysokého krevního tlaku a léčba zvýšené koncentrace cholesterolu v krvi.
    V ranném středním věku (40 až 50 let) je nejčastějším vyvolávajícím onemocněním ischemická choroba srdeční (ICHS), vznikající uzávěrem věnčitých tepen zásobujících krví srdeční sval. Pravděpodobnost náhlé srdeční smrti souvisí se závažností ICHS (stupněm cévního uzávěru), ale někdy může nastat i při postižení jediné tepny.
    Je třeba vyloučit jiná onemocnění, např. plicní embolii, úmrtí následkem léků nebo drog, cévní mozkovou příhodu, celkovou infekci (zejména plicní nebo centrálního nervového systému), úmrtí následkem jaterního selhání (nejčastěji při alkoholizmu nebo masivního krvácení do zažívací roury (nejčastěji ze žaludku a dvanáctníku).
    Diagnóza náhlé srdeční smrti je stanovena retrospektivně na základě příznaků přítomných před okamžikem smrti a na průkazu onemocnění věnčitých tepen nebo jiného srdečního onemocnění při pitvě.


Diagnóza → Anestezie a resuscitace → Náhlá smrt

    U osob, které zemřely beze svědků, nebo kde není předchorobí spolehlivé, je třeba zvláště pečlivě vyloučit jiné než srdeční příčiny. Naopak i při negativním EKG, kde nejsou změny svědčící pro akutní srdeční infarkt, a pacient přitom vykazuje příznaky závažného srdečního onemocnění, je nutné myslet na riziko náhlé srdeční smrti.
    Ročně u nás náhlá smrt zkosí na 10 000 lidí a její výskyt se posouvá do stále mladších ročníků. Varovnými přízanky bývají krátké mdloby a bušení srdce. Náhlé selhání srdce, klinická smrt, přichází obvykle bez varování. Hrdinovi našeho příběhu, otci čtyř dětí, který byl naštěstí včas odborně resuscitován, pomáhá od té doby implantovaný defibrilátor, přístroj, který dovede vyhodnotit srdeční křeč a okamžitě reagovat. Na problematiku náhlé smrti se podíváme z pohledu lékařského a technického, ale bude nám také zdrojem zamyšlení nad osudem méně šťastných, které náhlá smrt z naší společnosti odvedla.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00