Jak na věc


my jsme muzikanti

My jsme malí muzikanti-nauka - detail produktu

    I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SURF trade s.r.o. se sídlem Dlouhá 156, Blansko-Klepačov 67801 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou surf@surf.cz Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00