Jak na věc


myšlenková mapa kurz

Jak tvořit myšlenkovou mapu ve výuce?

     Schopnost v jednom grafickém obrazu postihnout detail i celek, všechny součásti a složky a ještě k tomu jejich vzájemnou vazbu a podmíněnost je právě to, co rovněž činí myšlenkové mapy geniálními. Je přímo nedocenitelné, když si tuto schopnost myšlenkových map osvojíte a umíte ji aktivně využívat. Přidaná hodnota myšlenkové mapy spočívá v tom, že skutečně v jednom grafickém znázornění vidíme naprosto vše. Jednotlivé části do nejmenších detailů, dokonce i to, jak vypadá celková podoba. Kdybych měl totéž vyjádřit pomocí textu, pak by šlo nejméně o několikastránkový elaborát. Pokud bych totéž měl vyjádřit pomocí tabulky nebo grafu, stejně bych musel přidat doplňující a vysvětlující komentář. To u myšlenkové mapy nezbytně nemusím. Mnoho manažerů, ale i studentů ocenilo, když zápis z porady, výstup z jednání nebo souhrn brainstormingu byl zapsán v jedné myšlenkové mapě. Moc dobře vědí, že mnohastránkové zápisy by stejně nikdo pořádně nečetl, a to nemluvím o velké časové náročnosti. V myšle
     Na myšlenkových mapách je úžasné právě to, že umí spojit obojí. Právě jejich schopnost poměrně snadno spojit relativně neslučitelné – pragmatickou logiku s duchovní intuicí – je činí velmi tvořivé a velmi účinné. Při tvorbě dobré myšlenkové mapy totiž nelze vyloučit ani jednu z těchto složek. Naopak, musíte je vzájemně propojit – a to synergickým způsobem. Jedna složka podporuje druhou, plynule do druhé přechází a vychází z ní. Nelze je tedy jednoznačně oddělit, protože tvoří jednotný celek. Přitom obě složky jsou jasně patrné. Dobrým příkladem může být například myšlenková mapa, na které se snažíte udělat analýzu problému.
    Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že takováto společná forma tvorby poznámek je pro žáky nejen atraktivnější, ale především se zde zvyšuje efektivita učení. Někteří žáci  potvrzují, že se jim z takovýchto myšlenkových map i  lépe učí a doplňují si do nich jenom své doplňující údaje.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00