Jak na věc


mobilní klimatizace do bytu v paneláku

2) Vytvoření vzhledu (designu) mobilní aplikace

    Aplikace do mobilu a aplikace do tabletu jsou si velmi podobné. Některé jejich vlastnosti se prolínají, ale přece jenom se liší. Nejčastěji podle toho jaké hardware mobilní aplikace využívá.
    V několika týdnech a s minimální součinností můžete mít unikátní mobilní aplikaci, které Vám přinese další komunikační kanál se zákazníkem nebo rozšíří portfólio vašich služeb.
    Grafik/grafička se specializací na grafický design vytvoří celkový vzhled mobilní aplikace tak, aby propojil funkční a estetickou stránku aplikace a v souladu s používaným designem firmy (brand visualization).
    Chytré mobilní telefony využívá v roce 2015 46% Čechů k přístupu na internet a tablety 9% Čechů. V roce 2016 to pravděpodobně bude již 66% u mobilních telefonů a 28% u tabletů.


Vytvoříme Vám mobilní aplikaci na klíč

    Analýza požadavků je důležitý první krok. Zahrnuje analýzu funkčnosti z hlediska firmy tak, aby byla prospěšná Vašemu typu podnikání. Mobilní aplikace musí být užitečná z pohledu koncového uživatele. Aplikace musí být spolehlivá na širokém spektru zařízení i při nestandardních situacích. Aplikace musí mít dostatečný výkon s ohledem na možnosti hardwarového i softwarového vybavení. Analyzujeme možnosti dalšího rozšiřování, možnosti rozhraní pro ostatní systémy a spolupráci s ostatními systémy a aplikacemi.
    Výhodou mobilních zařízení je jednoznačně jejich přenositelnost. Většina zákazníků je nosí vždy u sebe, a proto je zde efekt reklamy dlouhodobější než například statické zobrazení v tisku nebo na billboardu. Nedávno publikovaná studie (Always Conncted, an IDC Research Report) prokazuje, že 79% lidí využívá mobilní telefon 22 hodin denně.
    Dobře navrženou mobilní aplikaci naprogramujeme nativně pro zvolený daný mobilní operační systém (Android nebo iOS nebo Windows Phone nebo pro několik z nich či pro všechny tři). Taková aplikace je stabilní, efektivně využívá hardware a zbytečně nezatěžuje mobilní zařízení. Součástí je také odladění a otestování nejen na simulátorech ale i na fyzických zařízeních.
    Uvažujete o vytvoření přidané hodnoty či vytvoření prodejního kanálu pro stávající produkty či služby prostřednictvím mobilní aplikace? Jsme tu pro Vás! Dodáváme vysoce kvalitní aplikace s minimální zátěží pro klienta.


4) Publikování mobilní aplikace

    Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku! Pojďme se bavit konkrétně – stačí, když letmo popíšete Vaši představu a ostatní nechte na nás. Zašleme cenovou kalkulaci a nápady k realizaci.
    Na základě analýz požadavků a analýzy ekonomických ukazatelů je vhodné provést marketing v prostředí internetu (reklamní kampaň, Facebooková kampaň, atd.) či mimo něj.
    S počtem 5 miliard mobilních telefonů a 9 miliardami stažených mobilních aplikací (stav v roce 2013) není pochyb o tom, že mobilní zařízení jsou a budou součástí našeho profesního i osobního života.
    Hotová a plně funkční mobilní aplikace určená pro distribuci přes internet se musí umístit na distribuční platformu Google Play, App Store nebo Windows Phone Store. Aplikace je možné publikovat i jménem jiné než naší společnosti. V tom případě je nutné mít nastaven firemní účet se společnostmi Google, Apple nebo Microsoft. Správa účtu s sebou nese určitou administraci např. při přechodu na novou verzi systému, úpravě smluvních podmínek, změně identifikačních údajů firmy a podobně. Všechny formality související s otevřením účtu stejně jako všechny platby s tím spojené rádi vyřídíme.


Aplikace do mobilu vs. aplikace do tabletu

    Ta samá studie pak také poukazuje na zajímavý fakt, že 4 z 5 uživatelů těchto zařízení kontrolují svou nejpoužívanější mobilní aplikaci jako první věc po probuzení. S tímto faktem zatím pracuje pouze hrstka reklamních agentur, přitom tato skutečnost představuje zatím nevyčerpaný reklamní potenciál.
    Mobilní aplikace (mobile apps) zahrnují aplikace do mobilu (chytrý telefon, smartphone), aplikace do tabletu, PDA, komunikátoru či do kapesního počítače. Nejvíce používané operační systémy jsou Android, iOS nebo Windows Phone.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00