Jak na věc


mnohočleny sčítání a odčítání pl

Obsah1 Algebra - Výrazy2 JEDNOČLEN3 MNOHOČLEN4 SČÍTÁNÍ MNOHOČLENŮ5 ODČÍTÁNÍ MNOHOČLENŮ6 NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ7 ROZKLAD MNOHOČLENU NA SOUČIN7.1 rozklad na součin vytýkáním před závorku7.2 rozklad na součin pomocí vzorců8 ODKAZY

    Za prvé proto, že vlastní operace a úpravy s mnohočleny a výrazy lze provádět mnoha způsoby a bylo velice náročné vybrat metodicky ty nejvhodnější, případně nejpraktičtější postupy. Přesto je možné, že někteří učitelé zvolí postupy jiné, pro ně vhodnější.
    Pokud Vám snad připadá, že v kapitolách je příkladů až příliš mnoho, máte pravdu. A věřte mi, že je to dobře. Studenti, kteří již pracují s mými dvěma předchozími díly a navykli si mému stylu, si pochvalují velký výběr a variabilitu řešených úloh na procvičování, učitelé kvitují velké množství příkladů na vysvětlení, zkoušení, písemné práce a testy.
    Ve spektru mé „ Duhové matematiky “ má barvu fialovou, tedy barvu duhy s největší frekvencí, což obrazně odpovídá její důležitosti, kterou jí v matematice přiřazuji. Žák, který neovládá matematické operace a úpravy s mnohočleny a výrazy, se pak těžko orientuje v ostatních kapitolách matematiky.
    dostává se Vám do rukou v pořadí již třetí netradiční sbírka řešených příkladů „ Mnohočleny a výrazy “. Podle mého soudu je to sbírka zásadního významu, bez které nemůže žádný učitel nebo žák přistoupit k řešení dalších kapitol matematiky.


rozklad na součin vytýkáním před závorku

    Za třetí, snaha všech, kteří se na tvorbě sbírky podíleli, byla omezit počet přepisů a chyb na minimum, proto byla výrazně rozšířena kontrola zadání a řešení příkladů.
    V této sbírce jsem vyhověl žádostem studentů z řad dyslektiků a dysgrafiků, dal na přímluvy učitelů a především na doporučení psychologů a ve veškerých kapitolách jsem v mnohočlenech a výrazech důsledně používal proměnné a konstanty x,y,z, případně a,b,c,d. Učitelé, kteří ve třídách s těmito studenty pracují, i samotní studenti, mi dají za pravdu, ostatní ať prominou.
    Za druhé, pokud má být sbírka kvalitní a úplná, bylo nutné zařadit nadstandardně velké množství příkladů a úloh, vznikly tedy místo jedné knihy nakonec díly dva.
    Koncepčně byla sbírka rozdělena do dvou dílů. V prvním díle se věnuji operacím a úpravě mnohočlenů a racionálních algebraických výrazů, v druhém díle operacím a úpravě iracionálních výrazů a ostatních výrazů, které nabízí především středoškolská matematika.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9894
cache: 0024:00:00