Jak na věc


mnohočleny sčítání a odčítání pl

Jsem Tvůj přítel, neublížím, pomůžu!

    dostává se Vám do rukou v pořadí již třetí netradiční sbírka řešených příkladů „ Mnohočleny a výrazy “. Podle mého soudu je to sbírka zásadního významu, bez které nemůže žádný učitel nebo žák přistoupit k řešení dalších kapitol matematiky.
    Pokud Vám snad připadá, že v kapitolách je příkladů až příliš mnoho, máte pravdu. A věřte mi, že je to dobře. Studenti, kteří již pracují s mými dvěma předchozími díly a navykli si mému stylu, si pochvalují velký výběr a variabilitu řešených úloh na procvičování, učitelé kvitují velké množství příkladů na vysvětlení, zkoušení, písemné práce a testy.
    Za prvé proto, že vlastní operace a úpravy s mnohočleny a výrazy lze provádět mnoha způsoby a bylo velice náročné vybrat metodicky ty nejvhodnější, případně nejpraktičtější postupy. Přesto je možné, že někteří učitelé zvolí postupy jiné, pro ně vhodnější.
    V této sbírce jsem vyhověl žádostem studentů z řad dyslektiků a dysgrafiků, dal na přímluvy učitelů a především na doporučení psychologů a ve veškerých kapitolách jsem v mnohočlenech a výrazech důsledně používal proměnné a konstanty x,y,z, případně a,b,c,d. Učitelé, kteří ve třídách s těmito studenty pracují, i samotní studenti, mi dají za pravdu, ostatní ať prominou.


rozklad na součin pomocí vzorců

    Ve spektru mé „ Duhové matematiky “ má barvu fialovou, tedy barvu duhy s největší frekvencí, což obrazně odpovídá její důležitosti, kterou jí v matematice přiřazuji. Žák, který neovládá matematické operace a úpravy s mnohočleny a výrazy, se pak těžko orientuje v ostatních kapitolách matematiky.
    Za druhé, pokud má být sbírka kvalitní a úplná, bylo nutné zařadit nadstandardně velké množství příkladů a úloh, vznikly tedy místo jedné knihy nakonec díly dva.
    Koncepčně byla sbírka rozdělena do dvou dílů. V prvním díle se věnuji operacím a úpravě mnohočlenů a racionálních algebraických výrazů, v druhém díle operacím a úpravě iracionálních výrazů a ostatních výrazů, které nabízí především středoškolská matematika.
    Za třetí, snaha všech, kteří se na tvorbě sbírky podíleli, byla omezit počet přepisů a chyb na minimum, proto byla výrazně rozšířena kontrola zadání a řešení příkladů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00