Jak na věc


minulé časy v češtině

Řešení problémů z minulých životů

    Tímto ruším veškeré sliby celibátu, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
    Používám tuto metodu s klienty, kteří jsou zablokováni kvůli nějaké překážce z minulého života, a výsledky jsou vynikající. Účinnost těchto afirmací závisí na tom, zda je říkáte s přesvědčením. Jinými slovy, musíte to, co říkáte, myslet doopravdy, a ne jen opakovat napsaná slova. S velkým důrazem dvakrát zopakujte každou z následujících afirmací, ať už v duchu nebo nahlas:
    Ve svých knihách probírám praktické způsoby, jak jasně přijímat rady a návrhy Nebes. Vyslechnout rady ale nestačí. Musíme se podle nich zařídit, zapojit Božské vedení do svého života. Pokud máte pocit, že jste se zasekli a nedokážete aplikovat Božské vedení na svůj každodenní život, může být důvodem nějaký problém z minulého života. Mnoho lidí, se kterými jsem pracovala, například cítilo Božské nutkání stát se poradci nebo duchovními/alternativními léčiteli.  Přestože tito lidé velmi touží naplnit kýžené poslání, jejich strach je stejně mocný, ne-li mocnější.


Jak s pomocí andělů léčit problémy z minulých životů

    I když jsem minulé životy považovala za nesmysl, vnímala jsem jejich terapeutickou hodnotu. Mnoho klientů trpících fobiemi se vyléčilo teprve poté, co podstoupili regresi do minulých životů – například žena, která trpěla chorobným přejídáním a nereagovala na tradiční terapii. Když však podstoupila hypnózu s cílem zjistit původní trauma spojené s jejím nutkáním jíst, spatřila vnitřním zrakem příběh svého minulého života, v němž zemřela hlady. Bezprostředně po této proceduře se její chuť k jídlu normalizovala a váha klesla.
    Pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že jste prožili traumatický minulý život, a kvůli němu jste rezignovali na své intuitivní schopnosti, mohou vám vaši andělé pomoci tuto bolest uvolnit. Dokáží vám rovněž pomoci vyléčit jakýkoliv zdravotní problém související s vašimi minulými životy. Mnoho mých klientů a studentů se narodilo se zraněními nebo jinými tělesnými omezeními, která přímo souvisela se způsobem, jakým v minulém životě zemřeli.
    Z léčebného hlediska není důležité, zda si své sny zapamatujete. Důležité je, že během těchto nočních schůzek mají andělé povoleno vstoupit a vyléčit vaše potlačované emoce. Měli byste se probudit s pocitem, jako byste ve spánku prováděli velký úklid. Můžete se dokonce cítit trochu unavení. Budete ale vědět, že jste se věnovali důležité práci, která bude mít po všech stránkách silný léčebný efekt.


Jak mohou andělé vyléčit problémy z minulého života

    Vaši andělé vás například mohou dovést k tomu, že odpustíte těm, kteří se v minulém životě přičinili o vaši smrt. Mohou vám pomoci uvolnit stovky let staré pocity děsu z válečných masakrů, které se odehrávaly přímo před vašima očima. V případech, kdy je to z terapeutického hlediska prospěšné, vám andělé a vaše vlastní nevědomá mysl umožní se na tyto zážitky z minulého života rozpomenout. Nikdy vám neodhalí takové informace, které byste nedokázali unést.
    Tímto ruším veškeré sliby chudoby, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
    Ať už v minulé životy věříte nebo ne, může vás aplikování jejich souvislostí na náš současný život ve spojení s Božským vedením obohatit. Jak už jsem řekla, Božské vedení nám může pomoci k tomu, abychom vedli šťastnější a vyrovnanější život. Mnoho lidí ale nevědomky blokuje své vnímání Božských rad, a nebo rad, kterých se jim dostane neuposlechnou. Výsledkem jsou nevyplněné modlitby – ne proto, že by Bůh a andělé tyto lidi ignorovali, ale proto, že Božské vedení vyznívá naprázdno. Je to jako dopis z nebe, který adresát odmítne otevřít a přečíst.
    Strach z vlastní moci – tento konkrétní strach je často zakořeněn v minulých životech, v nichž jsme svou moc zneužívali. Zejména pokud jste žili v dávné civilizaci Atlantidy, je strach se zneužití vlastní moci obvyklou záležitostí.


Andělé a naše problémy z minulých žvotů - léčení

    Mohou vás například požádat, abyste si představili jiný „konec“ filmu vašeho minulého života, skoro jako byste přepisovali jeho scénář. Takže si místo děsivé vraždy můžete vymyslet scénu, v níž pokojně zemřete ve spánku. Vaše nevědomá mysl nahradí staré emoce novými, pokojnějšími.
    Například žena jménem Suzanne, která byla v bitvě zabita mečem, trpěla chronickými bolestmi v levém boku – přesně v místě, kde v minulém životě utrpěla ono fatální zranění. Jiná žena, jež byla v minulém životě oběšena, zakoušela v tomto životě chronickou bolest krku a měla fobii z upnutých triček a roláků. Obě tyto klientky se úspěšně zbavily bolesti poté, co si k vyléčení pozvali své anděly.
    Sliby z minulého života – Máte někdy pocit, že si nedokážete finančně polepšit? Zdá se vám, že se ve vašich vztazích vyskytují stále stejné problémy? Je možné, že příčinou jsou sliby chudoby, celibátu nebo utrpení, které jste učinili v minulém životě. A zase, ať už v minulé životy věříte nebo ne, zrušení slibů, které jste možná dali, vám nemůže nijak ublížit – naopak.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00