Jak na věc


mgr. žaneta burkotová

Advokátní kancelář Růžička & Knopp

    Advokátní kancelář Růžička & Knopp se při své činnosti zaměřuje zejména na obchodní, občanské a trestní právo, přičemž svým klientům dle potřeby poskytuje právní služby také v ostatních oblastech veřejného i soukromého práva.
    Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2007. V návaznosti na složení advokátních zkoušek v roce 2011 začala vykonávat advokacii jako samostatná advokátka v trvalé spolupráci s Advokátní kanceláří Růžička & Knopp. Při svém profesním působení se zaměřuje na obchodní, občanské a pracovní právo, v neposlední řadě však také na trestní právo.
    Standardní hodinová sazba odměny za právní služby činí 2.000,- Kč + DPH (tedy 2.420,- Kč vč. DPH), přičemž dle konkrétní situace a potřeby lze dohodnout individuální cenové podmínky.


Úprava zakladatelských dokumentů

    Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2003. Po vykonání koncipientské praxe složil v roce 2006 advokátní zkoušky a od počátku roku 2007 byl zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Od téhož roku vykonával advokacii jako samostatný advokát až do založení sdružení s Mgr. Ing. Pavlem Knoppem. Při své činnosti se kromě obchodního a občanského práva, jakož i ostatních soukromoprávních disciplín, specializuje zejména na trestní právo.
    V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a v roce 2006 Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Koncipientskou praxi vykonal již částečně za spolupráce s Mgr. Janem Růžičkou a v roce 2007 složil advokátní zkoušky, načež společně s ním začal vykonávat advokacii formou sdružení. Mgr. Ing. Pavel Knopp se v rámci advokátní kanceláře zaměřuje zejména na občanské, obchodní a insolvenční právo, jakož i na další oblasti soukromého práva, taktéž však na trestní právo.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00