Jak na věc


metastázy v játrech

Další informace o metastázách zde

    K posouzení resekability je nutno zhodnotit počet a lokalizaci ložisek, stav jaterního parenchymu a celkový zdravotní stav pacienta. V moderní době již není důležitý počet a velikost ložisek jako takových, zásadní je jejich vztah k anatomickým strukturám. Okraj zdravé jaterní tkáně okolo ložiska by měl být minimálně 5 milimetrů. Pacient se zcela zdravými játra může ztratit až 70% funkčního parenchymu bez zásadního narušení jaterních funkcí. Celkový stav pacienta se hodnotí podle skórujících systémů, např. ASA.
    Prognóza je velmi často špatná - většina pacientů s metastázami do jater umírá do jednoho roku. Statisticky 40 – 50% pacientů umírajících na malignitu má metastázy v játrech.
    Před vlastním zákrokem je nutné zhodnocení rozsahu onemocnění, v ideálním případě PET/CT, v praxi však spíše UZ a CT břicha + RTG, nebo CT hrudníku. Průběh onemocnění je vhodné sledovat pomocí tumor markerů (CEA, CA 19-9). Biopsie metastázy není doporučena a provádí se pouze při diagnostické nejistotě.


Které nádory metastazují do jater

    Vhodnou terapií lze pro sekundární resekabilitu získat až 30% pacientů primárně neresekabilních. Léčba se zahajuje chemoterapií (Folfox, Xelox), případně biologickou léčbou. Chemoterapie může způsobit hemoragické nekrózy (oxaliplatina), či akutní steatohepatitidu (irinotecan). Biologická terapie obsahující anti-VEGF protilátky mohou narušit regeneraci jater a následně způsobit jaterní selhání po resekčním zákroku. Dalším rizikem je dočasná radiologická remise, kdy chemoterapie způsobí vymizení metastáz na zobrazovacích metodách a pacient nemůže být operován.
    Jsou-li diagnostikovány současně s primárním tumorem, mluvíme o synchronních metastázách, zatímco pozdější nález se označuje jako metachronní. Kurativní zákrok metastáz je pouze chirurgický s odstraněním okolního lemu zdravé tkáně.
    U metachronních metastáz se volí resekce, u synchronních záleží na lokalizaci a rozsahu primárního tumoru. U pravostranného kolorektálního tumoru se volí jednorázová resekce, v případě levostranného tumoru se nejprve volí CHT, následně resekce primárního tumoru a poté chirurgická resekce jaterních metastáz s odstupem 4-6 týdnů.
    Pozn: Sekundární nádory jater nejsou většinou důvodem k transplantaci jater, na rozdíl od nádorů primárních. Význmnou výjimkou jsou např. metastázy neuroendokrinních tumorů pankreatu.
    Pokud je léčba indikována, využívá se radiofrekvenční ablace (laparoskopická radiofrekvenční resekce), TACE (transkatetrální arteriální chemoembolizace) a chemoterapie - viz článek o léčbě zde.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00