Jak na věc


metastázy v játrech

Další informace o metastázách zde

    Do jater nejčastěji metastazuje rakovina prsu, plic a tlustého střeva. Stránka se zmiňuje i o prognóze, která je obecně špatná - většina pacientů s metastázami do jater umírá do jednoho roku. Výjimkou je karcinoid a neuroblastom.
    Pokud je léčba indikována, využívá se radiofrekvenční ablace (laparoskopická radiofrekvenční resekce), TACE (transkatetrální arteriální chemoembolizace) a chemoterapie - viz článek o léčbě zde.
    Vhodnou terapií lze pro sekundární resekabilitu získat až 30% pacientů primárně neresekabilních. Léčba se zahajuje chemoterapií (Folfox, Xelox), případně biologickou léčbou. Chemoterapie může způsobit hemoragické nekrózy (oxaliplatina), či akutní steatohepatitidu (irinotecan). Biologická terapie obsahující anti-VEGF protilátky mohou narušit regeneraci jater a následně způsobit jaterní selhání po resekčním zákroku. Dalším rizikem je dočasná radiologická remise, kdy chemoterapie způsobí vymizení metastáz na zobrazovacích metodách a pacient nemůže být operován.
    Prognóza je velmi často špatná - většina pacientů s metastázami do jater umírá do jednoho roku. Statisticky 40 – 50% pacientů umírajících na malignitu má metastázy v játrech.


Které nádory metastazují do jater

    Vlastní resekce může být anatomická, ovšem častěji se provádí neanatomická resekce jakožto parenchym šetřící zákrok. U zdravých jater stačí ponechat 20-30% funkčního parenchymu.
    K posouzení resekability je nutno zhodnotit počet a lokalizaci ložisek, stav jaterního parenchymu a celkový zdravotní stav pacienta. V moderní době již není důležitý počet a velikost ložisek jako takových, zásadní je jejich vztah k anatomickým strukturám. Okraj zdravé jaterní tkáně okolo ložiska by měl být minimálně 5 milimetrů. Pacient se zcela zdravými játra může ztratit až 70% funkčního parenchymu bez zásadního narušení jaterních funkcí. Celkový stav pacienta se hodnotí podle skórujících systémů, např. ASA.
    Metastázy jater tvoří širokou problematiku a mohou se vyskytovat u celé řady tumorů v důsledku síření hematogenního, či lymfogenního. Původně nepříznivá prognóza pacientů s tímto stádiem onemocnění se výrazně zlepšila díky zlepšení onkologické péče a zavedení nových terapeutických metod. Nejčastějším tumorem způsobujícím jaterní metastázy je bezkonkurenčně kolorektální karcinom.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00