Jak na věc


mariánské lázně lesní pramen chemická analýza

sales guide - Danubius Hotels Group

    10 Metodika Nejprve byly zajištěny příslušné mapové podklady. Dále byly vytipovány prameny, kterými by mohla vést cyklotrasa. Cyklotrasy byly pak předběžně naplánovány a zaznačeny v mapových podkladech. Byly nashromážděny zdroje informací o oblasti (viz kapitola Použitá literatura, odkazy: [4], [5], [6], [7] ). Při výzkumech samotných byly (minerální) prameny v prvé řadě cyklisticky navštíveny, popsány a fotograficky zachyceny. U každého pramene (i cestou k němu, pokud byly od sebe příliš vzdáleny, nebo byla cesta různorodá) byla popsána právě ujetá trasa a zaznamenána kvalita cesty bodovou stupnicí Navržené cyklotrasy byly dále upraveny podle sjízdnosti komunikací a konečného výběru pramenů. Konečné trasy byly pro přehlednost vyznačeny třemi dobře odlišitelnými barvami (červená, zelená, modrá) - nikterak nesouvisejícími s obtížností či délkou trasy a byly zaneseny do mapy příslušnou barvou. Tyto byly pak, každá v jednom dni, projety na kole a proměřeny jejich délky tachometrem. Všechn


Minerální prameny v okolí Mariánských Lázní

    15 Prameny, dále na Mnichov a Číhanou (viz Obr. 5). Pak se můžete buď vrátit do Mariánských Lázní, nebo na vlak do Poutnova. Navštívíte osm pramenů opět Farskou kyselku, tři u města Prameny (Giselin, Vincentův a Obecní), Grünskou kyselku, Siardův pramen a dva v okolí Číhané (Číhanské prameniště a Obecní pramen u Číhané). Trasa začíná v Mariánských Lázních od muzea. Pojedete nahoru až na konec Mariánek k hotelu Harmonie. Odbočíte doprava, a pak doleva směrem na Prameny. Začnete stoupat do kopce po asfaltové silnici. Cestou uvidíte starý a rozbitý pension Nimrod, který byl donedávna funkční. Dále pojedete stále nahoru po asfaltce. Dojedete kousek na malé parkoviště, kde je odbočka na Smraďoch. Smraďoch je přírodní rezervace, vyhl. 1968, rozloha 7,9 ha. Na tomto lesním rašeliništi vede naučná stezka a lze tu pozorovat výrony plynů ze zaplavených mofet ( CO 2, sirovodík). Ze Smraďocha pojedete kousek po asfaltce, pak odbočíte doprava. Pojedete z kopce a odbočíte zase doprava. Dojedete
    3 Autoři Karel Kudláček (6. ročník) Adam Drmota (3. ročník) Veronika Šerksová (3. ročník) Tereza Uličná (3. ročník) Markéta Baťková (3. ročník) Jan Pokorný (3. ročník) David Kubec (2. ročník) Tomáš mucha (2. ročník) vedení skupiny, chemická analýza geocaching fyzikálně chemická měření návrhy cyklotras návrhy cyklotras charakteristika nejbližšího okolí pramene měření radioaktivity, značení pramenů geocaching 3
    23 Přílohy Fotografie pramenů (Příloha 1) Medvědí pramen, zachycený v dutém kmeni, pramen leží na červené cyklotrase (Příloha 2) Medvědí pramen, zastřešený dřevěným přístřeškem, pramen leží na červené cyklotrase 23


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00