Jak na věc


magistrát města ostrava jih oddaci list

Aktuální upozornění, výstražné informace

    Rok a půl starou zídku na nábřeží Edvarda Beneše, která má ochránit část Přerova před padesátiletou vodou, protíná prasklina. Stavba patří Povodí Moravy, které se stavební firmou řeší na tuto závadu reklamaci – a postup opravy konzultují i se zástupci města. „Bylo přislíbeno, že velká trhlina bude v rámci záruky odborně ošetřena a další mikrotrhliny, které se zde objevily, budou dále sledovány. Přerované se nemusejí obávat, že by byla v tuto chvíli narušena funkčnost betonové zídky. Jsme rádi, že si občané trhliny všimli a upozornili nás,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha.
     Radomír Panchartekstavební zábory na místních komunikacích, umístění reklamních zařízení, zábory veřejného prostranství pro předsunutý prodej, veřejné osvětlení
    Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
    Statutární město Děčín | Magistrát města DěčínMírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IVTelefon: 412 593 111, 412 591 111Datová schránka: x9hbpfnePodatelna: posta@mmdecin.cz
    Magistrát města PřerovaBratrská 709/34, 750 11 Přerov 2E-podatelna: posta@prerov.euID datové schránky: etwb5shTelefon: +420 581 268 111IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
    (zákony, vyhlášky a nařízení města, pravidla, zásady, směrnice, sazebník, opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoc v hmotné nouzi)


Adresy úřadoven pro osobní návštěvu

    Na nový systém práce „najeli“ od letošního roku strážníci přerovské městské policie. Po dohodě s novým primátorem vznikl koncept sedmi hlídkových obvodů, v nichž budou městští policisté hlídkovat a monitorovat je. V průběhu dne tak bude v ulicích Přerova v ideálním případě pět hlídek strážníků.
    Oficiální internetové stránky statutárního města Děčín | Provozovatel: Magistrát města Děčín | Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace
    Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  mají kontrolní orgány pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014.
    Pondělí:Úterý:Středa:Čtvrtek:Pátek: 8.00 - 11.30 8.00 - 11.30* 8.00 - 11.30 8.00 - 11.30* 8.00 - 11.30*12.30 - 17.0012.30 - 15.00*12.30 - 17.0012.30 - 15.00*12.30 - 14.30*
    Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 


Organizační řád Magistrátu města Přerova

    Statutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.
    Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00