Jak na věc


městská nemocnice ostrava fifejdy - urologie muzsk

Onkourologická ambulance Ostrava

    Obdobnou metodu lze nabídnout i ženám. Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín zavedla jako jedno z prvních IVF pracovišť v ČR do klinické praxe metodiku vitrifikace oocytů (rychlého mražení vajíček). Tato metodika umožňuje kryokonzervaci (zamražení a uchování pro budoucí použití) oocytů, což dosavadní technologie tzv. pomalého mražení neumožňovala.
    Nejlépe je samozřejmě nádorovým onemocněním předcházet především zdravým životním stylem. Tento postoj nazýváme primární prevencí. Ale u mnohých nádorových onemocnění neznáme přesnou příčinu a ani základní dodržování životního stylu nemusí zabránit vzniku nádorového onemocnění i proto, že existuje spoustu nežádoucích vlivů životního prostředí, které sami nejsme schopni ovlivnit.


Onkourologická ambulance Karviná

    Nádorové onemocnění ledviny se nově vyskytuje u 15 lidí ze 100 000. Úmrtnost na toto rakovinné onemocnění je 4.5 obyvatel na 100 000. Česká republika je na prvním místě na světě ve výskytu rakoviny ledvin. Výskyt rakoviny ledvin narůstá od 4 dekády s maximem v 6 dekádě. Muži jsou postiženi 2x častěji než ženy. Pro nádorové onemocnění ledviny neexistují specifické rizikové faktory. Nicméně kouření, obezita, vysoký tlak, hemodialýza, respektive chronické zánětlivé onemocnění ledvin. Karcinom ledviny se může projevovat změnou barvy moči do červena obsahem krve. Krev může být zjistitelná jen pod mikroskopem. Dalším příznakem mohou být bolesti v bederní krajině. Ale tato změna je spjata již s velmi objemnými nádory. Dnes nejčastěji nalézáme nádory ledviny za pomocí sonografie, protože toto vyšetření je snadno přístupné a proveditelné. Při podezření na nádor ledviny na sonografii indikujeme další vyšetření, především CT ( computerová tomografie ) nebo MRI ( magnetická resonance ) v indikovan
    Samotné léčbě předchází velmi podrobná diagnostika, přispívá k odhalení příčiny neplodnosti a k následné úspěšné léčbě páru. Některé případy jsou na diagnostiku velmi jednoduché, jiné vyžadují hlubší a podrobnější vyšetření. V návaznosti na výsledky pak lékař navrhne nejvhodnější léčebnou metodu. Při léčbě zpravidla postupujeme od metod jednoduchých (intrauterninní inseminace) k metodám náročnějším (IVF, ICSI,..) s výjimkou případů, kdy je diagnostikována těžší patologie ve výsledku spermiogramu nebo neprůchodnost vejcovodů, případně je vyšší věk ženy a muže. 
    Neplodnost je definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného styku. U žen nad 32 let se doporučuje základní vyšetření páru již po půl roce pravidelného nechráněného styku.


Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 

    V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro urologická oddělení krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji ( například  Slezská nemocnice Opava, Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy ,nemocnice Ostrava-Vítkovice ,nemocnice  ve Frýdku– Místku,nemocnice Orlová ,nemocnice Karviná-Ráj.)
    Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
    V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro odborné urologické ambulance v Moravskoslezském kraji ( například urologické ambulance v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Frýdku –Mistku, Bruntále,Třinci, Krnově, ,Havířově.. )


Nemoci a problémy s neplodností

    Nádorové onemocnění prostaty je nejčastějším nádorovým onemocnění mužů a nově postihuje přibližně 70 mužů ze 100 000 a 13 mužů ze 100 000 na rakovinu prostaty zemře. Prostata je orgán, který slouží k vytvoření prostředí pro spermie, je tedy důležitá pro reprodukci. Je uložena pod močovým měchýřem a jejím středem prochází močová trubice. Přibližně od 40 roku věku dochází vlivem změn hormonálního prostředí k jejímu zvětšování, což se může projevovat potížemi s močením. Výskyt rakoviny prostaty u mužů v toto věku je relativně  nízký, ale s věkem narůstá a kulminuje kolem 6 – 7 dekády. Rakovina prostaty nemá žádné významné specifické rizikové faktory , až na výskyt nádorového onemocnění v rodině. Samotná rakovina prostaty nemá žádné specifické příznaky, především ve svém počátečním stádiu. Proto při aktivním vyhledávání využíváme k diagnostice tzv. markeru PSA ( prostatický specifický antigen ) v kombinaci s vyšetřením prostaty přes konečník. Na rozdíl od samovyšetření varlat nejsme schopn
    Realizace : vyšetření PSA z krve a vyšetření prostaty konečníkem na odporné ambulanci, v případě podezření na rakovinu prostaty realizace biopsie prostaty. 


Léčba neplodnosti metodami asistované reprodukce

    Abychom zachytili nádorové onemocnění včas nemůžeme čekat na projevy jakéhokoliv nádorového onemocnění, ale musíme nádory aktivně vyhledávat. Aktivní přístup v diagnostice jakéhokoliv onemocnění je pojmenován jako sekundární prevence. Existují preventivní programy hrazené zdravotními pojišťovnami, které se zabývají aktivním skríningem ( mamografický skríning, vyšetření stolice ke skríningu kolorektálního karcinomu, skríning karcinomu děložního čípku ). Aktivní skríning je plošné vyšetření obyvatelstva, které má za cíl vyhledat co největší množství postižených obyvatel ještě v obě , kdy nemají žádné příznaky onemocnění. Dalším typem sekundární prevence je aktivní vyhledávání rizikových pacientů podle rizikových faktorů spojených s určitým typem onemocnění. Informace jistě poskytne každý praktický lékař. Praktický lékař je i ten , který pomůže se základním vyšetřením u rizikových skupin pacientů a jejich nasměrování k odbornému lékaři, který pak rozhodne o dalším diagnostickém postupu, p
    Kryokonzervace embryí je dalším rozšířeným postupem, kdy před zahájením onkologické léčby je realizován IVF cyklus, v rámci něhož jsou všechna embrya kryokonzervována pro pozdější použití. Tento postup je realizovatelný pouze u pacientky, která má partnera, neboť léčba vyžaduje jeho písemný souhlas před provedením IVF cyklu a poskytnutí jeho spermií k oplození vajíček. Medicínsky je pak léčba limitována požadavkem na poměrně časné stadium onkologického procesu a dobrý zdravotní stav pacientky, neboť onkologická léčba musí být cca o měsíc odsunuta. 
    Kontakty na ostatní urologické ambulance v Moravskoslezském nebo jiném kraji v České republice naleznete na těchto webových stránkách České urologické společnosti - www.cus.cz


Onkourologická ambulance Frýdek-Místek

    Oznámení nálezu nádorového onemocnění - rakoviny je vždy informací, která změní život a názor na něj. Vede k přehodnocení mnoha životních priorit, přináší obavu. Nicméně víme, že zachycení nádorového onemocnění ve včasném stádiu a následná adekvátní léčba vede velmi často k úplnému vyléčení a návratu ke zvyklým životním aktivitám a plnohodnotnému životu.


Léčba neplodnosti s použitím darovaných vajíček, spermií, embryí

    Rakovina varlat je relativně vzácným onemocněním, ale postihuje často mladé muže, a mívá poměrně rychlý průběh při nedostatečné léčbě. Nejčastěji se vyskytuje u mužů mezi 15 – 40 rokem a v této věkové kategorii je dokonce nejčastější rakovinou vůbec. Vzhledem k tomu, že nádorové onemocnění varlete je různorodé, vyskytuje se v životě muže i další rizikové období kolem 6-7 dekády. Nově nalézáme nádorové onemocnění varlete u 7-8 mužů ze 100 000, umírá na něj 0.5 mužů ze 100 000. Rizikovým faktorem rakoviny varlete je podobně jako u prostaty výskyt rakoviny varlete v rodině. Dalším rizikovým faktorem je kryptorchismus ( nesestouplé varle - především tehdy, jestli se neodoperuje do 2 let věku ). Nejlépe se diagnostikuje rakovina varlete pohmatem, tedy prohmatáním  varlete a následným sonografickým vyšetřením varlete v odborné ambulanci. Samovyšetření varlete je poměrně jednoduchým výkonem a může být analogií samovyšetření prsů u žen. Varle nejlépe vyšetříme ve stoje po teplé sprše, kdy jemn
    Chemoterapie jako jedna ze základních možností onkologické léčby zanechává často trvalé následky a mezi nejčastější patří právě neplodnost, neboť dojde k nezvratnému poškození gonád. U mužů dokážeme těmto následkům předejít včasným odběrem spermatu a jeho kryokonzervací ještě před zahájením onkologické léčby. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou je rutinně používaná metoda s mnohaletou tradicí. Je hojně využívána, což svědčí o širokém povědomí laické i odborné veřejnosti. 


Onkourologická ambulance Havířov

    Rakovina močového měchýře postihuje častěji muže a kuřáky. V české populaci zjišťujeme nově rakovinu močového měchýře 9 lidí ze 100 000, na toto onemocnění umírají 3 lidé ze 100 000. Rakovina močového měchýře se nejčastěji projevuje krví v moči, může se projevovat také jako dlouhodobě trvající zánět močového měchýře, jako nucení na močení, časté močení, pálení při močení. Výskyt tohoto onemocnění je především u starších 40 let, ale může se vyskytovat i u mladších lidí. Častěji se vyskytuje u mužů. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je kouření cigaret. Časný záchyt rakoviny močového měchýře můžeme provést preventivním vyšetřením moči. Pokud nalezneme krev v moči je indikováno sonografické vyšetření močového měchýře a ledvin. Nejpřesnějším vyšetřením pro diagnostiku rakoviny močového měchýře je cystoskopie. Jedná se o endoskopické vyšetření se zavedením fibroskopu cesto močové trubice do močového měchýře. Vyšetření není bolestivé, ale není příjemné. Přímý pohled do močového měchýře zatím
    U některých párů je neplodnost spojená pouze s jedním faktorem (snížený počet spermií, neprůchodnost vejcovodů), u jiných se problémy kombinují. Asi u 10% párů není možno přes užití nejmodernějších diagnostických postupů jednoznačně určit příčinu neplodnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00