Jak na věc


měla jsem vztah se starším mužem

Denní stacionář v Kolíně a v Sedlčanech

    Posláním Denního stacionáře v Kolíně a v Sedlčanech je poskytování přiměřené ambulantní péče a podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, sluchově postiženým, klientům s chornickým duševním onemocněním a jinak zdravotně znevýhodněných, popřípadě v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, která vede k podpoře v zachování alespoň částečné soběstačnosti a umožňuje setrvání uživatele služby v jeho přirozeném prostředí. Pobytem v Denním stacionáři umožňujeme uživatelům předcházet společenské izolaci a samotě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00