Jak na věc


měšťanská beseda plzeň divadlo pro děti

Historická budova prošla náročnou rekonstrukcí

    Pražská Měšťanská beseda představuje jeden z nejstarších a nejdéle existujících spolků v českých zemích. Vznikla již v době předbřeznové (v éře tzv. Metternichova absolutismu) a od samého počátku plnila funkci českého společenského střediska. Tomuto poslání odpovídal již název beseda, který podobně jako jeho dobové jinojazyčné ekvivalenty (casino, ressource) znamenal jak místo družné zábavy, tak i místo poučení.
    Ústředním bodem Měšťanské besedy, kterou si lze asi nejlépe představit jako elitní pánský klub, byla od samého počátku restaurace a s ní spojené další formy dobové společenské zábavy jako byly biliár, karetní hry apod. Měšťanská beseda však byla i místem poučení, neboť její členové zde měli k dispozici čítárnu s množstvím titulů domácích (českých, rakouských) ale i zahraničních novin a časopisů. Na půdě Měšťanské besedy se konaly i vzdělávací přednášky, debaty o veřejných otázkách apod.
    V Praze první poloviny 19. století existovalo podobných institucí několik (Adelige Ressource zal. 1805, Kaufmännisches Casino zal. 1833 nebo Deutsches Casino zal. 1848/1862), ale žádná z nich nebyla jazykově česká a většině českého měšťanstva ani sociálně přístupná. Potřeba sdružovat se, debatovat a vyměňovat si názory v polemikám však rostla i mezi česky národně uvědomělými měšťany, podnikateli, úředníky a intelektuály.


Více než 2000 akcí ročně, kapacita až 1000 osob

    Třípodlažní budova s několika společenskými sály, salonky, kinem, divadlem, kavárnou a zahradou prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a její unikátní historické prostory jsou dokonale přizpůsobeny náročným požadavkům na pořádání kulturních a společenských akcí.
    Překrásná secesní budova Měšťanské besedy je už více než 100 let srdcem plzeňské kultury. Pod heslem „Plzeň sobě“ byla dokončena v roce 1901 a od té doby se tu nezastavil proud koncertů, plesů a společenských i vzdělávacích akcí.
    Písně Marka Ebena (hudba i texty) ani po dvaceti sedmi letech neztratily nic na své svěžesti a jsou dnes už trvalou součástí pomyslného dětského zpěvníku.
    Rozlehlý dům tehdy ovšem nesloužil pouze Měšťanské besedě jako takové, výhodný pronájem zde nalezly i další s českou společností 19. století neodmyslitelně spjaté instituce a spolky, jako byly např. Sokol, Hlahol či Ústřední Matice školská.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00