Jak na věc


lité průmyslové podlahy ceník

Zakončení anhydritu u vstupních dveří, bolkonovek nebo portálu

    Lité potěry anhydritové i cementové jsou naší hlavní činností. Provádí se jako plovoucí na podkladní izolaci, pevně spojené s podkladem i oddělené separační vrstvou, se zabudovaným podlahovým topením, ale i nevytápěné.
    Začneme popořádku. V první řadě je nutné zmínit to, že výroba lité podlahy se řídí ČSN EN 13813. Samotné uložení lité podlahy pak probíhá v souladu s normou ČSN 74 4505. Zapomeňte tak na míchání podle oka nebo dávkování lopatou. Vše se řídí striktním řádem.
    Další podstatnou výhodou litých podlah je výsledek. Samozřejmě je to vždy o šikovnosti realizátora (a také vyčuranosti). U nás je garance rovinnosti dána v základních podmínkách. Zákazník tak nemusí mít u nás sjednanou SOD, vše se řídí normou ČSN 74 4505. A co to pro Vás znamená? - rovinnost 2 mm / 2 m. To je naše garance. Takto zhotovená podlaha je vhodná pro pokládku většiny finálních krytin.
    Litou podlahu je možné použít jen v interiérech, ideální je pro použití v rodinných domech, bytech, kancelářích a pod. Vhodná je rovněž při použití v rekonstrukcích, např. na trámových stropech, doplněná vhodnou izolací.


Podlahové teplovodní topení svépomocí

    Výraz lité podlahy se používá pro betonové lité podlahy ale i pro lité stěrky, které slouží jako finální krytina. Jsou to odlišné technologie, které se používají v rozdílných situacích a není možné je zaměňovat.
    V otázce, zda zvolit litý potěr na bázi anhydritu (síranu vápenatého, kalciumsulfátu) nebo cementu platí, že obecně výhodnější z hlediska ekonomického i technického je anhydritový potěr. Cementový litý potěr je vhodnější ve dvou případech:
    Realizací lité podlahy se dají ušetřit nemalé prostředky - v první řadě je to levnější práce a to až o 70%! Uložení lité podlahy je u nás možné už za 54 Kč/m2, u betonování klasickým způsobem je cena za práci 120-160 Kč/m2! Materiál pro výrobu lité podlahy je mírně dražší - jedná se ale o materiál vyráběný podle ČSN a s garancí pevnosti. Běžné betony jsou často vyráběny přímo na stavbě a k jejich zpracování je nutné zhutnění - u zavlhlých směsí problém. Parametry klasické betonové podlahy se tak zdaleka nepřibližují parametrům lité podlahy.
    Lité podlahy mají celou řadu výhod, od samotné výroby, přes realizace a konče vynikajícími mechanickými parametry. Použití lité podlahy také ovlivňuje projektovou část stavby.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00