Jak na věc


likvidace azbestu, praha

Zajistíme odtah z okolí Brna, Zlína ZDARMA

    Abyste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zde si on-line ověřte společnosti, které jsou oprávněny ke sběru a zpracování autovraků.
    Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti likvidace a recyklace stavebních odpadů širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.


Ekologická likvidace vozidel, autovraků ZDARMA

    Naše společnost Morkus Morava s.r.o. má k dospozici celou řadů prostředků a mechanismů vhodných jak pro demolici budov a objektů, tak i pro odvoz a likvidaci sutí. Tyto likvidační a demoliční stroje jsou v maximální míře využívány, tak, aby byl v maximální možné míře snížen podíl nebezpečné manuální práce při demolici a následné likvidaci stavební suti. Při demolici a likvidacích kovových částí, ocelových konstrukcí či technologických zařízení jsme omezili paličské práce přímo v místě likvidace, kde vzniká největší riziko úrazu. Při likvidaci strojů, částí zařízení a technologií jsou tyto nastříhány nejprve na menší díly a vytaženy mimo místo samotné likvidace, kde jsou dále upravovány a připraveny k odvozu. Díky využívání těchto moderních technologií a technologických postupů je tak zaručena maximální bezpečnost všech pracovníků podílejících se na likvidaci stavby.
    Naše služby likvidace vozidel, autovraků samozřejmě poskytujeme i mimo Prahu. Prakticky se jedná o celou lokalitu středočeského kraje.
    Jelikož se naše společnost specializuje na dodávku kompletních demoličních služeb, samozřejmou součástí nabídky Morkus Morava s.r.o. je také recyklace stavebního odpadu. Naší specifickou činností je tedy i ekologická recyklace, protože stavební a demoliční odpady mají širokou škálu využití a je nutné jejich další zpracování. Veškerý stavební odpad mimo jiné podléhá zákonu o odpadech a musí se mechanicky upravit, aby byly splněny prováděcí předpisy zákona.
    Po převzetí autovraku v naší provozovně je dodavateli vystaveno podle vyhlášky „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“, které je nutným dokladem pro vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. V případě, že autovrak postrádá některé části, uvádí se jeho chybějící části přímo do tohoto „Potvrzení“.


Ekologická likvidace autovraků - ZDARMA

    U likvidace stavebních odpadů se jedná především o formu třídění, drcení a homogenizaci. Potom dochází rozboru a dalšímu materiálovému využití odpadu. Tyto nadrcené stavební odpady jsou používány k zásypům, srovnání terénu apod. Výhodou těchto procesů je to, že recyklát je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů, nezatěžuje řízené skládky a tím je šetrný k životnímu prostředí. Recyklace stavebního odpadu je zajišťována prostřednictvím mobilních recyklačních linek, které v současnosti patří ke standartům v této oblasti. Díky mobilním recyklačním linkám je možné odpad zpracovat přímo v místě demolice, popřípadě ho k recyklaci převézt. Tam jednotlivé druhy stavebních sutí určených k recyklaci jsou pak ukládány na volné ploše.
    Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla. Aby jste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zjistěte si dle názvu nebo IČ zda společnost, která Váš vůz přebírá má oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a je tedy oprávněna Váš autovrak ekologicky zlikvidovat. Zde si můžete on-line ověřit společnosti, které jsou oprávněny nakládat s nebezpečným odpadem.
    Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.
    Mnoho podnikavců nabízí za Vaše vozidlo podezřele vysoké výkupní ceny, aniž by měli povolení od Ministerstva životního prostředí na sběr nebo zpracování autovraků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00