Jak na věc


likvidace azbestu, praha

Úvod | Ceník | Dotazy | Kontakt

    Abyste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zde si on-line ověřte společnosti, které jsou oprávněny ke sběru a zpracování autovraků.
    Po převzetí autovraku v naší provozovně je dodavateli vystaveno podle vyhlášky „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“, které je nutným dokladem pro vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. V případě, že autovrak postrádá některé části, uvádí se jeho chybějící části přímo do tohoto „Potvrzení“.
    Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.


Zajistíme odtah z okolí Brna, Zlína ZDARMA

    U likvidace stavebních odpadů se jedná především o formu třídění, drcení a homogenizaci. Potom dochází rozboru a dalšímu materiálovému využití odpadu. Tyto nadrcené stavební odpady jsou používány k zásypům, srovnání terénu apod. Výhodou těchto procesů je to, že recyklát je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů, nezatěžuje řízené skládky a tím je šetrný k životnímu prostředí. Recyklace stavebního odpadu je zajišťována prostřednictvím mobilních recyklačních linek, které v současnosti patří ke standartům v této oblasti. Díky mobilním recyklačním linkám je možné odpad zpracovat přímo v místě demolice, popřípadě ho k recyklaci převézt. Tam jednotlivé druhy stavebních sutí určených k recyklaci jsou pak ukládány na volné ploše.
    Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti likvidace a recyklace stavebních odpadů širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.
    Jelikož se naše společnost specializuje na dodávku kompletních demoličních služeb, samozřejmou součástí nabídky Morkus Morava s.r.o. je také recyklace stavebního odpadu. Naší specifickou činností je tedy i ekologická recyklace, protože stavební a demoliční odpady mají širokou škálu využití a je nutné jejich další zpracování. Veškerý stavební odpad mimo jiné podléhá zákonu o odpadech a musí se mechanicky upravit, aby byly splněny prováděcí předpisy zákona.
    Naše služby likvidace vozidel, autovraků samozřejmě poskytujeme i mimo Prahu. Prakticky se jedná o celou lokalitu středočeského kraje.


Likvidace vozidla Brno, Zlín ZDARMA a obdržíte OFICIÁLNÍ DOKLAD!

    Naše společnost Morkus Morava s.r.o. má k dospozici celou řadů prostředků a mechanismů vhodných jak pro demolici budov a objektů, tak i pro odvoz a likvidaci sutí. Tyto likvidační a demoliční stroje jsou v maximální míře využívány, tak, aby byl v maximální možné míře snížen podíl nebezpečné manuální práce při demolici a následné likvidaci stavební suti. Při demolici a likvidacích kovových částí, ocelových konstrukcí či technologických zařízení jsme omezili paličské práce přímo v místě likvidace, kde vzniká největší riziko úrazu. Při likvidaci strojů, částí zařízení a technologií jsou tyto nastříhány nejprve na menší díly a vytaženy mimo místo samotné likvidace, kde jsou dále upravovány a připraveny k odvozu. Díky využívání těchto moderních technologií a technologických postupů je tak zaručena maximální bezpečnost všech pracovníků podílejících se na likvidaci stavby.
    Mnoho podnikavců nabízí za Vaše vozidlo podezřele vysoké výkupní ceny, aniž by měli povolení od Ministerstva životního prostředí na sběr nebo zpracování autovraků.
    Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla. Aby jste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zjistěte si dle názvu nebo IČ zda společnost, která Váš vůz přebírá má oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a je tedy oprávněna Váš autovrak ekologicky zlikvidovat. Zde si můžete on-line ověřit společnosti, které jsou oprávněny nakládat s nebezpečným odpadem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00