Jak na věc


likvidace společnosti

Ekologická likvidace vozidel - pracoviště společnosti CZ-EKO

    Vystavíme Vám Protokol o ekologické likvidaci, který je potřebný pro odhlášení vozidla a zrušení pojistky. Ekologická likvidace vozidel a autovraků probíhá rychle a je u nás zdarma!!
    Spolupracujeme se sdružením Autovraky JIH, které hraje významnou roli při přijímání evropské legislativy v oblasti likvidace vozidel s ukončenou životností.
    Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.
    Odsávací linkou lze tedy odsát benzín, naftu, motorový olej, olej z převodovky, olej z tlumičů, náplně chladící soustavy, kapaliny z ostřikovačů, brzdovou kapalinu.
    Ekologickou likvidaci lze provést snadno a rychle! Vaše vozidlo nebo autovrak odvezeme zdarma z celého Jihočeského kraje. Hlavní oblasti jsou Tábor, Milevsko a Soběslav. 
    Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.


Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

    Součástí zajištění těchto služeb je zabezpečení likvidace demoliční (stavební) suti a dalších odpadů, včetně nebezpečných, které v rámci této činnosti vzniknou.
    Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla    +420 380 426 420 nebo +420 606 272 373.
    Veškeré činnosti při demontáži konstrukcí, likvidaci technologií a objektů, či demolici staveb, provádíme v souladu s příslušnými právními normami. Naši pracovníci jsou pro tuto činnost náležitě vyškoleni, mají veškerá oprávnění a zkušenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekologie a ochrany životního prostředí.
    Abyste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zde si on-line ověřte společnosti, které jsou oprávněny ke sběru a zpracování autovraků.
    Pro odčerpání kapaliny z chladící soustavy je používáno tlakových impulsů, které "spláchnou" veškerou kapalinu do nejnižšího místa systému pro úplné odčerpání.
    Mezi závěrečné fáze Ekologické likvidace vozidel patří roztřídění surovin. Suroviny z vozidel jsou tříděny do jednotlivých kontejnerů a jsou využity pro další zpracování.


DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STROJŮ, TECHNOLOGIÍ, OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, DEMOLICE OBJEKTŮ A BUDOV

    Odsávání paliva probíhá navrtáním palivové nádrže nebo připojením na palivové potrubí z nádrže pomocí adaptérů. Linka odsává motorový olej, olej z převodovky, hydraulický olej a olej z tlumičů pomocí navrtávacích souprav s vymezením hloubky vrtání. Odsátí pak probíhá pomocí odsávacího zařízení namontovaného na rampě.
    Naše služby likvidace vozidel, autovraků samozřejmě poskytujeme i mimo Prahu. Prakticky se jedná o celou lokalitu středočeského kraje.
    Mnoho podnikavců nabízí za Vaše vozidlo podezřele vysoké výkupní ceny, aniž by měli povolení od Ministerstva životního prostředí na sběr nebo zpracování autovraků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00