Jak na věc


leukocyty hodnoty

Informace o laboratorním vyšetření

    Vyšetření se také provádí, pokud jsou klinické příznaky a projevy, které mohou být vyvolány chorobami krve, autoimunitními chorobami nebo imunodeficitními stavy.
    Kromě infekce a zánětu je ještě celá řada stavů, které mohou ovlivnit tvorbu leukocytů v kostní dřeni, nebo dobu přežívání leukocytů v krvi. Jedná se o zhoubná nádorová onemocnění, onemocnění imunitního systému, která mohou zvyšovat nebo snižovat počet leukocytů v krvi. V&´sledky vyšetření leukocytů se hodnotí v souvislosti s výsledky ostatních testů, které jsou součástí vyšetření krevního obrazu a mohou upozornit na zdravotní problém. Výsledky jsou také často porovnávány s výsledky doplňujících vyšetření - diferenciálního rozpočtu leukocytů a vyšetření nátěru periferní krve (toto vyšetření je známo také pod názvem mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů). Výsledky diferenciálního rozpočtu leukocytů informují o tom, kterého typu leukocytů je více, nebo méně, vyšetření nátěru periferní krve pak o přítomnosti abnormálních a/nebo nezralých populací leukocytů.


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Pokud výsledky nejsou v pořádku, je možno hledat příčinu pomocí celé řady vyšetření. O tom, která vyšetření je nezbytné provést, se lékař rozhoduje podle klinických příznaků a projevů, osobní anamnézy a výsledků klinického vyšetření. Pro zhodnocení stavu kostní dřeně je nutné provést bioptické vyšetření kostní dřeně.
    Vyšetření leukocytů je součástí krevního obrazu.Provádí se rutinně při lékařské prohlídce, nebo pokud jsou zjevné klinické příznaky nebo projevy chorob, které mají vliv na leukocyty - např. infekce, záněty, nebo zhoubná nádorová onemocnění. Dále také při léčbě léky, o kterých je známo, že ovlivňují bílé krvinky.
    Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán? Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, nebo píchnutím do prstu,(děti a dospělí). U novorozenců je navíc možnost provést odběr píchnutím do paty. Poznámka: Pokud Vás, nebo vaše blízké podstoupení testu stresuje, způsobuje úzkostné stavy, doporučujeme přečíst si následující články: Zvládání s testem bolesti, Nepohodlí a úzkost, Typy na krevní testy, Typy jako pomáhat dětem při lékařském vyšetření, Typy jak pomáhat seniorům při lékařském vyšetření.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00