Jak na věc


letohrádek kinských výstava trampingu

iTRAS - Váš spolehlivý průvodce na cestách

    Renesanční letohrádek Hvězda stojí v místech, kde se odehrávala bitva na Bílé hoře. Byl vystavěn na půdorysu šesticípé hvězdy a patří mezi tzv. filozofické stavby se zajímavou číselnou symbolikou. Letohrádek se skládá ze čtyř podlaží, přičemž každé patro je chápáno jako jeden živel – oheň, vzduch, voda a země. Uvnitř je stálá expozice o bitvě na Bílé hoře. Národní kulturní památka.
    Letohrádek Hvězda byl navržen a vystavěn Ferdinandovým synem Ferdinandem Tyrolským a sloužil převážně jako lovecké sídlo pro přilehlou oboru. Renesanční stavba je na základě svého vztahu k mytologii a antickému božstvu považována za filozofickou stavbu – například díky jejímu půdorysu Šalamounovy (Davidovy) hvězdy či jednotlivým podlažím letohrádku představujícím čtyři živly – vodu, oheň, zemi a vzduch. V letohrádku sídlilo téměř celou druhou polovinu 20. století Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše. Dnes zde najdeme Památník národního písemnictví a expozici zaměřenou na bitvu na Bílé hoře – je zde vystaven model bitvy, přehled bělohorské doby a její reflexe v umění či expozice Ferdinanda Tyrolského. Stavba je národní kulturní památkou a spolu s celou oborou je přístupná veřejnosti.


šesticípý letohrádek na bitevním poli

    Po vzniku ČSR byl letohrádek převeden do správy Pražského hradu (1918). První zásadní rekonstrukce proběhla v letech 1948–1952 (Pavel Janák). Účelem bylo zpřístupnění objektu pro expozici Muzea Aloise Jiráska. Další rekonstrukce proběhly po etapách v letech 1986–2000. Zpřístupnění renesanční architektonické a historické památky mimořádné kvality širokému okruhu návštěvníků z ČR i ze zahraničí bylo hlavním projektem PNP v rámci programu Praha 2000 – Evropské město kultury.
    Jak již bylo naznačeno, letohrádek s oborou sloužily taktéž k lovu a zábavě. Slavnosti se konaly v nejvyšším patře Hvězdy, v hodovním sále, kde se až do dnešních dnů dochovala původní podlaha z glazovaných cihel. Naopak ve spodním patře, v suterénu stavby, se nalézal vinný sklep zásobující hodovní tabuli šlechty. Je možné, že Ferdinand Tyrolský zamýšlel umístit ve Hvězdě své umělecké sbírky, čemuž odpovídá i značný počet nik, půlkruhových výklenků ve stěnách k umístění soch a uměleckých předmětů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00