Jak na věc


lesy české republiky prodej nemovitostí

Výchovné programy pro školy a veřejnost, terénní exkurze

    Jak můžeme pozorovat v předhůří Jeseníků, péče o lesy není dostatečná a ty se postupně rozpadají. A významně narušené jsou i lesy v dalších čtyřech krajích. Je nejvyšší čas zadat státnímu podniku nový úkol.
    Aktualizováno o stanovisko ALDP a LDK. Video v článku! Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo na příští rok balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků...
    Poskytujeme pronájem strojů a techniky vhodné pro práci v těžko dostupných terénech, čištění a úpravy terénů, vodohospodářské práce apod. Zároveň tyto služby i provádíme.
    Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.Dodavatelem obsahu serveru Silvarium.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost Lesnická práce s.r.o.The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.


Monitoring médií - lesnictví a dřevařství

    Hnutí DUHA však prosazuje poctivou péči o státní lesy. Ty mají sloužit veřejnému zájmu, tedy jak k pěstování dřeva, tak turistům, přírodě a zdravé krajině.
    Nabízíme možnost štěpkování dřevního materiálu, např. větve, klest, kmeny do průměru 35 cm. Využíváme štěpkovač BOBR 7 s výkonem 25 – 30 m3 za hodinu (záleží na druhu materiálu a zvolené výstupní frakci).
    Stávající způsob zadávání zakázek a obchodní model Lesů České republiky nepodporuje šetrné hospodaření, připravuje místní lidi o práci v lese a neumožňuje rychle reagovat na kalamitní situace. Je zapotřebí postupně oddělit těžbu dřeva od jeho prodeje a ten zajišťovat přímo v režii státních lesů aukcemi na odvozním místě (tedy tam, kde si kupující dřevo přebírá). Během několika let by bylo vhodné, aby nejméně polovinu prací prováděly státní lesy vlastními zaměstnanci a zbytek byl zajištěný místními podnikateli a živnostníky prostřednictvím malých zakázek. Díky zmenšení revírů by revírníci měli více času na péči o lesy a kontrolu dodavatelských firem a zaměstnanců, což by přineslo i ekonomickou úsporu.


Štěpkování větví, klestu a kmenů do průměru 35 cm

    Provádíme kácení, průklest a odborné ošetření lesních i okrasných porostů s možností seštěpkování a osázení vlastním sadebním materiálem z našich lesních školek i zahradnictví. Máme zkušenosti s kácením nebezpečně nakloněných stromů, s kácením a průklestem v nepřístupném a svažitém terénu (např. letenské svahy v Praze) a s kácením v nebezpečných lokalitách. Odvoz dřeva a štěpky zajistíme vlastními prostředky. Také nabízíme provedení chemické ochrany dřevin postřiky.
    Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.
    1. přijmout taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,2. vyčlenit dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomoci vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,3. posílit pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,4. vyjmout činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnout platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů


Posouzení zdravotního stavu dřevin tomografem

    Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) vyzývá občany České republiky, aby se připojili k petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity a proto se obrací s peticí na vládu a Parlament České republiky.
    "Lesní hospodářství stojí na třech pilířích: ekonomickém, sociálním a ekologickém. Zrušení ekonomického pilíře znamená likvidaci funkčnosti obou dalších pilířů. Nedostatek prostředků na zalesnění kalamitních holin ohrožuje vodohospodářskou a půdoochrannou funkci lesů, vyvolá další vylidňování venkova," uvádí SVOL ve výzvě k podpisu petice.
    Česku velmi chybí již dlouho odkládaný speciální zákon o státním podniku Lesy ČR, který dá státním lesům jasné zadání pro jejich transparentní fungování. To by zahrnovalo nejen šetrnou produkci dřeva, ale také vymezené environmentální a společenské funkce. Ekonomické újmy vzniklé kvůli naplňování tohoto veřejného zájmu by se odečítaly z finanční renty odváděné podnikem do státního rozpočtu. Rozpad lesů nesmí být nadále poháněný zadáváním obřích megatendrů – nepružných a obtížně kontrolovatelných zakázek velkým těžařským firmám.


V NP Šumava se letos vytěžilo 251 000 kubíků dříví

    Nabízíme programy pro mateřské, základní i střední školy, pro seniory i rodiny s dětmi, terénní exkurze, odborné praxe. Více informací se dozvíte na stránkách střediska Ekologická výchova.
    Ve středu 19. prosince začne v Poslanecké sněmovně závěrečné projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Co přinese lesům? Sdružení vlastníků obecních a...
    Velkou část české krajiny tvoří státní lesy. Každý týden se do nich vydávají zhruba dva miliony výletníků a domov tu mají tisíce druhů zvířat a rostlin. Samotné Lesy ČR přímo spravují 17 % české krajiny, což znamená, že nejsou pouze firma na pěstování či prodej dřeva, ale také do značné míry odpovídají za to, jak bude vypadat naše země. V neposlední řadě pak Lesy ČR dodávají dřevo – přírodní zdroj, který je základem ekonomiky mnoha obcí či malých měst.
    Všem čtenářům Silvaria, Lesnické práce a Světa myslivosti přejeme příjemně prožité Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě v roce 2019 a...


Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o zpracování OPRL a vymezení HS

    V současné době je podle SVOL v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity ohroženo statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. "Majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, o zachování života na venkově.Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity. Stát by však neměl v odborných záležitostech, zejména při přípravě legislativy, podléhat nátlakovým skupinám, které odbornou problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpovědnosti," uvádí vedení SVOL.
    Aktualizováno 22. 12. Kompletní znění vyhlášky + přílohy ke stažení. Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově...
    "Naše lesy jsme zdědili od předků. Oni je sázeli a pěstovali, jak nejlépe uměli. Netušili, jaké změny klimatu přijdou za 100 let. Vlastníci lesů se dnes snaží toto dědictví zachránit a založit lesy odolnější proti klimatickým změnám. Lesy nepřinášejí užitek jen svému majiteli, ale i celé společnosti," píše SVOL ve své tiskové zprávě. 


Správa a údržba vodohospodářských děl a potoků

    Že je v lesích obrovské bohatství, asi netřeba vysvětlovat. I proto je kontrola Lesů ČR a jejich zakázek mimořádně významná. V roce 2010 se i přes odpor vědců a profesorů nejen z lesnických fakult, ekologických organizací, sdružení vlastníků soukromých lesů a dokonce i hlavní asociace dřevařských firem politici rozhodli, že Lesy ČR budou svěřovat veškeré práce v lesích několika velkým společnostem. Na roky dopředu. A inventarizace lesů ukázala, že zásoby dřeva v lesích neodpovídají tomu, kolik údajně tyto dodavatelské společnosti vytěžily dřeva. Otázkou zůstává, jestli náhodou soukromé firmy nedaly ve vymezené lhůtě přednost rychlému zisku na úkor zdraví lesů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00